MAG. KATJA DAMIJ O KLJUČNIH IZZIVIH NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

Mag. Katja Damij, svetovalka za nove tehnologije, se je danes, 17. maja 2018, udeležila dogodka Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji, soočenja predstavnikov političnih strank na temo digitalizacije in informacijske družbe, ki je v sklopu Dneva vključujoče informacijske družbe 2018 potekalo v Galeriji Kapelica v Ljubljani. Predstavila je poglede stranke Lista Marjana Šarca na digitalizacijo Slovenije, spregovorila o ključnih izzivih tega področja in izpostavila potrebne ukrepe zanje.

Na dogodku so predstavniki političnih strank razpravljali o nekaterih aktualnih temah, nanašajočih se na izzive digitalizacije Slovenije in potrebne ukrepe, strateški interes Slovenije na področju digitalnih pravic in digitalne pismenosti, izboljšanje dostopnosti spletišč javnih organov in prenovo državne informatike v luči preglednosti in gospodarnosti ter uporabniške prijaznosti. Udeleženci so med drugim spregovorili tudi o uvedbi e-volitev oziroma volitev na daljavo prek spleta in ustreznosti obstoječe umestitve področja informacijske družbe v vladne resorje.

Mag. Katja Damij je poudarila strateški pomen IT in digitalizacije za slovensko družbo in gospodarstvo. Predlagala je, da vzpostavimo stimulativno okolje, da Slovenija postane vrhunska IT-država. IT je kot gospodarska in izobraževalna panoga za Slovenijo izredno primerna in se v njen razvoj splača vlagati. Zavzela se je, da Slovenija postane članica mednarodnega partnerstva za odprto vlado, in podprla uporabo odprtega formata (ODF) na računalnikih v državni upravi.

Posebno skrb namenja vključevanju oseb z različnimi vrstami oviranosti. Zavzela se je za priznanje slovenskega znakovnega jezika kot uradnega jezika s strani države.

V stranki Lista Marjana Šarca smo sprejeli nekaj ključnih stališč za prenovo, optimizacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo procesov:

  • nadaljevati digitalizacijo javne uprave in vseh družbenih področij,
  • vsesplošna debirokratizacija in zmanjševanje preregulacije,
  • poskrbeti, da bo učenje e-veščin del vseživljenjskega učenja in da bomo e-veščine obvladovali v večjem številu, tudi na zahtevnejši ravni,
  • z uvajanjem novih izobraževalnih vsebin in programov.

Zavzemamo se za zmanjševanje razkoraka med profesionalci in strokovnjaki na eni strani ter na drugi strani nevključenimi, ki nimajo znanja, motiva ali možnosti za vključitev. Pomanjkljivosti, premajhno vključenost, premalo storitev oziroma premajhno poznavanje storitev je treba odpravljati – to zmanjševanje vrzeli je pomembno. Samo vključujoča družba je lahko uspešna. Imamo dobro bazo in strokovnjake, začeto je treba razširiti in poenostaviti. Poznamo primere dobrih praks, ki jih želimo vpeljati v šolstvo, gospodarstvo in javno upravo.

V stranki Lista Marjana Šarca se zavedamo, da digitalizacija in sodobne IT-rešitve prinašajo zelo velik napredek, zato želimo te vsebine dejavno pripeljati v šolstvo, gospodarstvo in sčasoma do končnega uporabnika. Kot primer si predstavljamo samo uvedbo skupnega naročanja za bolnišnice, zdravstvene domove, domove za ostarele itn. Predstavljajmo si skupne nabave za vso Slovenijo, celo še bolj ambiciozno, predstavljajmo si mednarodne skupne nabave. Moderne prakse želimo pripeljati v resničnost tukaj in zdaj.