Lokalni odbor LMŠ tudi v Kungoti

Po uspehu na volitvah v Evropski parlament, stranka LMŠ nadaljuje z ustanavljanjem lokalnih odborov. V ponedeljek, 17. junija, je bil tako ustanovljen odbor v Kungoti.

Podpredsednik stranke LMŠ Igor Žavbi je ob ustanovitvi povedal, da je za stranko velikega pomena, da se ne ustavlja. Kontinuirano je potrebno dodajati kamenčke v mozaik lokalne mreže. Stranka LMŠ izvira iz lokalnega okolja in prav zato so ustanovitve lokalnih odborov za strankino rast izjemno pomembne. Prav je, da ima stranka lokalne odbore tudi v manjših občinah. Predvsem, če je ekipa takšna kot v Kungoti, mlada in polna energije za delovanje.

Za predsednico je bila soglasno izvoljena Dijana Madžarac, ki je poudarila, da jih na lokalni ravni čaka mnogo dela, a da so nanj pripravljeni. Predvsem na področju skladnega regionalnega razvoja in razvoja turizma, ki ima na tem območju veliko perspektivo.