LMŠ predloga za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri varovanju meje ne bo podprl

V LMŠ zaupamo Slovenski vojski in Policiji. Nikoli nismo dvomili v njihovo strokovnost in sposobnost opravljanja nalog. Nenazadnje smo to dokazali že velikokrat, ko smo javno izpostavljali pomembnost slovenskih varnostnih struktur, v izboljšanje razmer v vojski in policiji smo v času vlade Marjana Šarca vložili veliko naporov.  Nikakor pa našega zaupanja do pripadnikov in pripadnic slovenske vojske ter policije ne gre enačiti z zaupanjem obstoječi vladni koaliciji.  

K predlogu za podelitev izjemnih pooblastil vojski  smo pristopili odgovorno ter konstruktivno, z namenom, da pridemo do končnega kompromisa. Ob tem smo prisluhnili tako argumentom vlade kot strokovne javnosti,  predvsem iz vrst policije ter vojske in podali realne predloge. Če bi imela vlada iskren namen, da z aktivacijo 37.a člena ZObr razbremeni policiste, bi naše predloge tudi upoštevala.

Kot je v odzivu na prejete predloge sklepov s strani Vlade RS o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske zapisal vodja poslanske skupine Brane Golubović, »vlada naše nezaupanje s svojimi dejanji poglablja sama. To se je  zgodilo z umestitvijo spornega 103. in 104. člena v interventni zakon, s katerimi bi razširili nekatere pooblastila policiji in s tem nedopustno posegli v  človekove pravice.« 

Naš temeljni cilj je bil, je in bo, da se pri izvajanju teh, glede na našo ustavnopravno ureditev, izjemnih pooblastil doseže ustrezna raven sorazmernosti med varnostnim izzivom, ki ga je pred nas postavila epidemija COVID-19, in obsegom ter težo odziva na to spremenjeno varnostno stanje. V predlaganem sklepu tega ne najdemo.

Aktivacija 37.a člena ZOBr mora biti po našem mnenju vezana na spremenjene okoliščine v katerih bi se znašli, in sicer da pomagamo zapolniti morebitno kadrovsko pomanjkanje, ki lahko nastane v policijskih vrstah v času epidemije, ne pa na spremenjeno varnostno situacijo, saj se število migrantov ni povečalo.

V LMŠ smo tako predlagali krajši čas za izvajanje posebnih pooblastil vojske in sicer do 30. 4. 2020 ter ožji, dvokilometrski pas njihovega delovanja. Prav tako ni bil upoštevan naš predlog, naj bo v sklepu jasno opredeljeno, da se širše varovanje državne meje izvaja izključno pod vodstvom policije, pri tem pa je izvajanje pooblastil s strani Slovenske vojske omejeno zgolj na preprečevanje ilegalnih prehodov meje oziroma na posameznike in skupine ljudi, ki poskušajo ilegalno prečkati državno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Sklepa, ki ga je v državni zbor poslala vlada zato v LMŠ ne moremo podpreti.

Slovenska vojska je na južni meji prisotna že nekaj let in sodeluje s Policijo. 37.a člen bi ji podelil dodatna…

Objavil/a Marjan Šarec dne Sreda, 01. april 2020