LMŠ poziva: Vlada naj takoj reši problematiko taksistov

Vladni ukrep, ki taksistom nalaga obvezno testiranje na covid-19 vsakih 72 ur, je med vozniki taksijev povzročil precej slabe volje, saj je bil – kot je to za aktualno vlado značilno – uveden brez dialoga z vozniki taksijev in brez pojasnil, ki bi temeljila na strokovnih podlagah, analizah in jasnih argumentih, zakaj je tak ukrep nujen.

Odziv taksistov, ki opozarjajo, da je ukrep krivičen, saj zanje veljajo strožja pravila kot za druge ponudnike javnih prevozov, je tako povsem pričakovan. Sploh ob dejstvu, da so na vrhuncu obeh epidemij, ko je bil javni potniški promet prepovedan, edini izvajali prevoze potnikov in to brez obveznega negativnega testa na covid-19.

V LMŠ zato vlado pozivamo, naj s taksisti nemudoma vzpostavi dialog, jim predstavi strokovne analize, na podlagi katerih se je za omenjeni ukrep odločila, hkrati pa naj skupaj z vozniki taksijev oziroma njihovim sindikatom najde kompromisno rešitev, ustrezno za obe strani – predvsem takšno, ki ne bo po nepotrebnem onemogočala dela taksistov in ogrožala njihovega poslovanja, bo pa še vedno preprečevala morebitno širjenje širjenja virusa in zagotavljala varnost potnikov.

Naloga vlade in posameznih ministrstev je, da poskrbijo za preživetje vseh dejavnosti, ki jih je prizadela epidemija, pri tem pa pripravijo pravične, učinkovite, sorazmerne in strokovno utemeljene ukrepe, ki jih skuša z vpletenimi tudi uskladiti.