LMŠ notranjemu ministru poslal odziv glede aktivacije 37.a člena ZObr

Sporočilo za javnost:

Spoštovani,

v Listi Marjana Šarca se zavedamo, da je v teh težkih časih za uspešno soočanje z javnozdravstveno krizo in grozečo gospodarsko ter socialno krizo ključno, da se ohranja odkrito in dobronamerno sodelovanje med opozicijo in vladajočo koalicijo, ne glede na to, ali se s predlogi strinjamo ali ne. Cilj je jasen. Oblikovati in sprejemati moramo optimalne ukrepe, ki gredo v dobro vseh državljank in državljanov, različnih organizacij ter naše države.

Zato smo ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu poslali LMŠ-jeve konkretne predloge za izboljšavo sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske pri širšem varovanju državne meje. Čeprav smo predloge poslali, pa to še ne pomeni, da bomo aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi tudi podprli. O morebitni podpori sklepu, ki bi upošteval tudi naše predloge, se bomo odločali, ko bo sklep sprejet na vladi.

Ob tej priložnosti vlado pozivamo še, da iz predlaganega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije umakne dodatna pooblastila policiji, opredeljena v 103. in 104. členu predloga zakona. Na ta način se bomo lahko vsi skupaj osredotočili samo na gospodarske in socialne ukrepe, ki gredo v korist naših ljudi in podjetji.

Še enkrat pa jasno poudarjamo: ne bomo dovolili, da ukrepi v boju proti koronavirusu postanejo krinka za krnitev in slabitev naše demokracije in ustavne ureditve.

LMŠ-jevi predlogi za izboljšavo sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske pri širšem varovanju državne meje:

  • Iz sklepa in obrazložitve naj bo nedvoumno razvidno, da so varnostne razmere, ki zahtevajo, da pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s Policijo, predvsem posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije COVID-19.
  • Pripadniki Slovenske vojske pooblastila izvajajo samo ob slovenski Schengenski meji (državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško) in največ v pasu 2 kilometra zračne linije od mejne črte ali do najbližje cestne komunikacije.
  • Pooblastila Slovenska vojska izvaja do 30. 4. 2020, ko bo, če bodo to zahtevale razmere, državni zbor odločal o podaljšanju sklepa.
  • Širše varovanje državne meje se izvaja izključno pod vodstvom policije. Pri tem je izvajanje pooblastil s strani SV omejeno na preprečevanje ilegalnih prehodov meje oz. na posameznike in skupine ljudi, ki poskušajo ilegalno prečakati državno mejo med RS in RH.
  • Uvede se tedensko poročanje parlamentarnima odboroma za obrambo in notranje zadeve.

Vodja poslanske skupine Lista Marjana Šarca
Brane Golubović