Lidija Divjak Mirnik: Lahko stroka postreže z raziskavami, da je obvezna uporaba mask po osem ur na dan varna?

Vlada je v sklopu ukrepov, usmerjenih v preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, predvidela tudi ukrep, s katerim je za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente med poukom obvezna nošnja zaščitnih obraznih mask (če pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje). Maske bodo morali nositi tudi njihovi učitelji.

Pri vsem tem se zastavlja vprašanje – je to sploh varno? Lahko stroka postreže z raziskavami, da bomo tako starši otrok, učenci in pedagoški delavci, pa tudi vsi ostali zaposleni, ki morajo že od začetka epidemije nositi maske (trgovci, zaposleni v zdravstveni, socialno varstveni dejavnosti, gostinstvu ipd.), pomirjeni, da to ne bo škodovalo njihovemu zdravju? To poslansko vprašanje se sicer nanaša izključno na vzgojo in izobraževanje, a so tudi številni drugi prisiljeni nositi maske celoten delovnik in je odgovor pomemben tudi za njih.

Problematična se zdi že sama izvedba novega ukrepa, ki odpira tudi številna vprašanja. Učenci v osnovnih in srednjih šolah so že sedaj »zaprti« v razredih, kar pri njih povzroča stisko ali pa vsaj nelagodje. Le predstavljamo si lahko, kakšne težave bo to prineslo učiteljem, ki bodo nošenje mask morali nadzorovati.

Spoštovana vlada, prosim za konkretne odgovore na naslednja vprašanja:
– Lahko stroka postreže z raziskavami, da je uporaba mask po osem ur in več na dan varna?
– Ali Vlada Republike Slovenije  takšen ukrep ocenjuje kot moralno dopusten?
– Kdo bo odgovoren za spoštovanje tega ukrepa v razredih? Kakšne bodo v primeru kršitev sankcije za učence oziroma dijake?
– Ali imajo šole enotna navodila za ravnanje?
– Je takšen ukrep odobrila tudi psihološka stroka?
– Ali bodo izobraževalne ustanove učencem oziroma dijakom ter zaposlenim zagotavljale brezplačne maske? Če ne, kako bo odgovorna oseba ukrepala v primeru, ko bodo učenci pozabili maske (ali jih tudi namenoma pustili doma)?
– Koliko mask na dan bo pripadlo posameznemu učencu oziroma dijaku in koliko posameznemu zaposlenemu? Kako boste zagotovili, da bodo ti maske menjali na dve uri (kot je priporočilo NIJZ)?
– Številni otroci imajo tudi dermatološke težave, pri čemer lahko dolgotrajno nošenje mask te težave še poglobi, poznamo tudi številne primere, ko se je posameznikom zaradi daljšega nošenja maske vnela koža na obrazu oziroma so dobili sekundarno infekcijo. Ali bodo učenci, dijaki in zaposleni dobili kirurške maske za enkratno uporabo ali pralne maske za večkratno uporabo?
– Kdo bo odgovarjal za primere morebitnih dermatoloških težav pri otrocih in mladostnikih kot posledico predolgega nošenja maske?
– Kolikšna je finančna ocena novega ukrepa? Ali ima MIZŠ že zagotovljena sredstva za to?
– Kako konkretno bo potekala dostava mask v ustanove?
– Zakaj ta ukrep, če je tako pomemben, ne velja za vse razrede osnovnih šol? So po vašem mnenju učenci višjih razredov osnovnih šol, dijaki in študentje bolj ogroženi kot mlajši otroci? Pri tem želim opozoriti, da bodo številni otroci, ki živijo v skupnih gospodinjstvih, tako razdeljeni na tiste, za katere bo nošnja maske v šoli obvezna in tiste, za katere ne bo obvezna. Po pouku pa se bodo vrnili v skupno gospodinjstvo. Je to smiselno? Enako velja za druženje otrok po šoli – takrat se lahko zunaj družijo brez maske.
– Bo s tem, ko bo pedagoški delavec pri predavanju uporabljal masko, vsem zagotovljeno kakovostno predavanje? Z masko je namreč oteženo govorjenje, večkrat se zgodi, da govor zaradi maske ni razumljiv.  
– Vljudno prosim tudi, da pojasnite izjavo uradnega govorca vlade, gospoda Jelka Kacina, z dne 25. 5. 2020: »Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske. Ne, stroka je o tem samo razpravljala. Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske pri nas.« Kdo in na podlagi česa je torej odločil, da bomo v Sloveniji nosili maske?

Spoštovana vlada, glede na to, koliko vprašanj se poraja v zvezi s tem ukrepom in glede na dejstvo, da se na nas obračajo številni starši, ki iščejo odgovore, resnično apeliram na vas, da dobro razmislite, ali je ta ukrep res najbolj primeren za otroke, mladostnike in pedagoške delavce.