Lidija Divjak Mirnik: Kdaj se bodo odprli fitnes centri?

Poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec in ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku.

Na novinarski konferenci, 14.5.2020 je državni sekretar Marjan Dolinšek predstavil novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki prinaša sproščanje ukrepov na področju športa. Od 23. maja dalje se bodo dovolila prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notranjih, kot v zunanjih športnih objektih ter površinah za šport v naravi, tudi v šolskih telovadnicah. Odlok dovoljuje stik med udeleženci vadbe in tekmovanj.  Nadaljuje pa se lahko tudi z usposabljanji v športu.

V ta odlok pa niso vključeni fitnes centri in podobni objekti (welness centri in bazeni), pa čeprav je svetovalna skupina pod vodstvom Bojane Beović predlagala odprtje fitnes centrov v okviru trenutnega paketa pod podobnimi pogoji , ki veljajo za fizioterapijo in ob upoštevanju navodil NIJZ.  

Državni sekretar je na 11. seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, pojasnil, da že sedaj ne veljajo omejitve za fitnese, ki svojo dejavnost izvajajo kot društvo, za ostale fitnese, ki pa svojo dejavnost izvajajo kot pridobitno dejavnost (gospodarske družbe) pa je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njegov odgovor je sprožil vrsto vprašanj in nejasnosti tako med organizatorji vadb (pilates, joga, …) trenerji, vadečimi, ki se sprašujejo, kako je sedaj z odprtjem fitnesov in podobnih vadb ?
Slovenska fitnes iniciativa je pripravila smernice oziroma priporočila za upoštevanje ob ponovnem zagonu športno-rekreativnih centrov v Sloveniji.Priročnik oziroma smernice so pripravljene po vzoru evropskih držav, ki imajo rekreacijske centre že odprte. Slednje pa so odobrene tudi s strani EuropeActive,  vodilne oz. krovne evropske fitnes organizacije.

Na tem mestu vas pozivam, da preučite možnosti za čimprejšnje odpiranje vadbenih centrov, saj ni nobenih tehtnih razlogov, da se tovrstne dejavnosti še naprej preprečujejo. Medtem, ko delujejo že domala vse velike trgovine, kozmetični saloni in podobne dejavnosti, kjer obstaja mnogo večja možnost prenosa okužbe, športno-rekreativni fitnes centri ostajajo zaprti, čeprav so tam že sedaj veljali visoki standardi higiene ter razkuževanje površin in prostorov. Vadbeni centri že delujejo na Češkem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Nemčiji, Švici itd. Države, ki svojih fitnes centrov še nimajo odprtih, pa imajo vendarle določeno kronološko zaporedje odpiranja vadbenih centrov, na primer Italija 1. 6.

Športno-rekreacijske dejavnosti so usmerjene v vadbo in šport kot obliko ohranjanja in razvoja psihofizičnega zdravja državljanov in so kot take ene najpomembnejših oz. esencialnih pri preprečevanju številnih bolezni, hkrati pa delujejo kot terapija.

Od vas bi tako želeli pridobiti odgovore, zakaj so storitve po omenjenem Odloku še vedno prepovedane, čeprav se je/se bo na drugi strani sprostilo toliko drugih storitev (restavracije, trgovine, nastanitve z manj kot 30 sob,  avtošole itd), ki predstavljajo veliko več kontakta med udeleženci, kot npr. v fitnes centrih? Ali se bo v celoti in za vse izvajalce enako presojala odprava ukrepa v fitnes panogi? Kdaj se bodo lahko odprli fitnes centri in dovolila izvajati športna rekreacija?