Končno trajna rešitev: Starši bodo ob bolnem otroku lahko v bolnišnici brezplačno bivali do otrokovega 15. leta starosti

V LMŠ smo si za ureditev tega področja prizadevali več mesecev. Zakon, katerega rešitve so trenutno urejene v interventni zakonodaji, bo državni zbor dokončno potrjeval konec marca, veljati pa bo začel v začetku aprila.

Otroci, ki so dlje časa v bolnišnični oskrbi – dolgotrajno bolni otroci ali pa otroci s posebnimi potrebami – pri tem nujno potrebujejo svoje starše oziroma skrbnike. Ti jim v času bolezni nudijo čustveno oporo in tolažbo. Zdravniška stroka opozarja, da je prisotnost staršev močno zaželena, saj povečuje otrokovo zaupanje v zdravstveno osebje, daje mu občutek varnosti in nenazadnje zvišuje otrokovo dovzetnost za zdravljenje.

Vendar mora biti položaj staršev, če ti želijo med zdravljenjem svojim otrokom neovirano nuditi oporo, urejen. Imeti morajo pravico do brezplačnega sobivanja v bolnišnici ter finančnega nadomestila za začasno zadržanost z dela zaradi sobivanja.. Pomanjkljivo zakonsko ureditev in stiske, s katerimi se zaradi tega soočajo starši bolnih otrok, nam je že pred časom predstavilo društvo Junaki 3. nadstropja. V LMŠ smo jim prisluhnili, začutili smo njihovo stisko in sklenili, da je zadnji čas za korak naprej.

Nik Prebil: »Bolnim otrokom želimo zagotoviti, da imajo lahko v bolnišnici ves čas ob sebi starše, torej tiste, ki jim najbolj zaupajo, tiste, ki jih najbolj čutijo. Tudi to bi moral biti sestavni del oskrbe otrok v bolnišnici. Pri zagotavljanju takšnih storitev moramo v prvi vrsti upoštevati otrokovo korist.«

V LMŠ si za ureditev tega področja prizadevamo že dlje časa, začasno nam je to uspelo v PKP6 in PKP7, kjer je bilo na pobudo LMŠ je bilo sprejeto tudi določilo, ki je staršem otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego in oskrbo omogočilo možnost brezplačnega sobivanja do otrokovega 18. leta starosti. Že decembra pa smo vložili dopolnilo, ki bi staršem odraslih oseb s posebnimi omogočil neomejeno brezplačno sobivanje ob bolnem otroku.

Problematiko zdaj v matičnem zakonu – Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – končno rešujemo trajno.

Kaj prinaša nova ureditev

  • Brezplačno sobivanje v bolnišnici, zdravstvenem zavodu ali zdravilišču ob bolnem otroku do otrokovega 15. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica, če gre za težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali če gre za kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali če gre za zdravljenje težkega zdravstvenega stanja, neomejeno pa z osebo, s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidovneomejeno pa z osebo, s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo.
  • Hkrati bo temu staršu omogočena pravica do nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela od prvega dne odsotnosti do konca sobivanja.
  • Določena je tudi zgornja meja trajanja nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih, kar starše oz. otroke postavlja v bolj enakopraven položaj, ker bodo vsi starši upravičeni do enake dolžine staleža, ne glede na njihov delovni koledar.