Ko bomo vojaškemu poklicu vrnili spoštovanje in veljavo, se bo tudi stanje naše vojske bistveno popravilo.

Slovenska vojska je ključni del slovenske državnosti. Ali danes vojska uživa ugled v javnosti in kakšne so njene strokovne ocene, pa je drugo vprašanje. Za poslansko skupino Lista Marjana Šarca ni dvomov. Slovenska vojska je profesionalna, vrhunsko usposobljena in mednarodno spoštovana. Dolga leta finančnega zanemarjanja pa imajo seveda danes več posledic. Med drugim tudi to, da se za poklic vojaka odloča vse manj ljudi.

Uvedba obveznega vojaškega služenja bi imela po navedbah in ocenah predlagatelja 33 milijonov evrov neposrednega finančnega učinka, saj bi bilo potrebno ponovno vzpostaviti in posodobiti vojašnice v Bohinjski beli, Vipavi, Postojni in Novem mestu. Deset milijonov bi bilo potrebno vložiti v logistiko in 23 milijonov v kadre.

Robert Pavšič o ponovni uvedbi obveznega naborništva

"Ne moremo pričakovati, da bo mladostnike vzgajala država, kar je večkrat argument zagovornikov. To mora zagotoviti v prvi vrsti družina."poslanec Robert Pavšič o ponovni uvedbi obveznega naborništvavir_ Televizija Slovenija

Geplaatst door Stranka LMŠ op Woensdag 4 maart 2020

Poleg tega ne moremo pričakovati, da bo mladostnike vzgajala država, kar je večkrat argument zagovornikov. To mora zagotoviti v prvi vrsti družina. Kot skrajni ukrep povečanja sestave slovenske vojske – ukrep uvedbe obveznega služenja predvideva tudi bela knjiga, ki smo jo obravnavali na odboru za obrambo v začetku tega meseca. Ampak šele, če se kot neučinkoviti izkažejo drugi ukrepi promocije poklica.

Predlogu dosedanja vlada nasprotuje. Ugotavlja, da trenutno veljavni zakon o vojaški dolžnosti že danes predvideva uvedbo naborniškega sistema v primeru neposredne vojaške ogroženosti države. Predlog za aktivacijo podaja vlada, potrjuje pa državni zbor. Ne glede na povečanje napetosti in varnostnih groženj v mednarodnem okolju vlada meni, da ne obstajajo zadostni razlogi za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka.

Predlagatelj po 17 letih ponovno uvaja naborniški sistem, ki se je takrat izkazal za neučinkovitega, saj ni znal odgovoriti na spremenjene družbene okoliščine in sodobne varnostne izzive. V nasprotju s predlogom, ki predvideva, da civilno služenje traja enkrat dlje od šest mesečnega vojaškega roka, so v današnjem času potrebni bolj pozitivni pristopi in ne negativne stimulacije pri vzpostavljanju naborniškega sistema. Tako obsežnega projekta prav tako ni mogoče izpeljati v časovnem okvirju, ki je bil predlagan, saj v tako kratkem času ni mogoče zadostiti vsem infrastrukturnim, kadrovskim ter logističnim potrebam.

Ocenjujemo, da se je o vzpostavitvi posameznih oblik nabornega sistema smiselno pogovarjati, vendar se tovrstni posegi v družbeni sistem ne morejo narediti čez noč. O njegovi ponovni uvedbi je po našem mnenju potrebna poglobljena javna razprava s široko vključenostjo tako civilne kot strokovne javnosti. Poleg tega je dolžina služenja  vojaškega in civilnega roka zastavljena preveč rigorozno in ne odgovarja na trenutne družbene okoliščine ter razmere novih generacij.

Zato bomo v poslanski skupini LMŠ proti predlogu zakona. Ob zavedanju, da je potrebno v varnostni sistem vložiti več naporov in sredstev. V tem mandatu smo že zagotovili povečanje proračunskih sredstev za namen obrambe, vlada pa zasleduje cilje, ki so navedeni v strateških obrambnih dokumentih, izvaja ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka. Predvsem pa moramo povečati raven zaupanja v stroko in zagotavljati podporo vsem, ki opravljajo ta poklic. Ko bomo namreč poklicu vrnili spoštovanje in veljavo, se bo tudi stanje naše vojske bistveno popravilo.

Znani glasbenik Greg Anderson je rekel, da “Mir doživimo takrat, ko se prenehamo ukvarjati s težavami, ki jih ne moremo rešiti.” Predlagam, da prepustimo stroko stroki, in se bolj fokusiramo na vprašanja, ki jih lahko rešimo. Tudi če bo pot do odgovorov zahtevnejša.

Iz današnjega govora poslanca Roberta Pavšiča.

Poglejte še argumente Lidije Divjak Mirnik, Jožeta Lenarta in Igorja Pečka

Lidija Divjak Mirnik o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka

Predlagatelj zakona o ponovni uvedbi naborništva govori predvsem o dveh prednostih – o domoljubju in psihofizični pripravljenosti mladine. Za prvo naj predvsem poskrbi družina in šola, za drugo pa ukvarjanje s športom.Lidija Divjak Mirnik o razlogih proti uvedbi obveznega naborništvavir: Televizija Slovenija

Geplaatst door Stranka LMŠ op Woensdag 4 maart 2020
Jože Lenart o stroških ponovne uvedbe naborništva

Zanimiva primerjava številk o številu vojakov glede na število prebivalcev posamezne države sosede.Poslanec Joze Lenart o stroških ponovne uvedbe obveznega naborništvavir: Televizija Slovenija

Geplaatst door Stranka LMŠ op Woensdag 4 maart 2020
Igor Peček o razliki med profesionalno in naborniško vojsko

"Ali bi raje zaposlil dva dobra, usposobljena, motivirana, kompetentna sodelavca s katerimi bi opravljal določene naloge ali pa bi vzel pet manj usposobljenih, nekompetentnih, če bi me ti stali enako?"Poslanec Igor Peček o razliki med profesionalno in naborniško vojsko.vir: Televizija Slovenija

Geplaatst door Stranka LMŠ op Woensdag 4 maart 2020