Katja Damij: Zgolj opozorilo, ne kaznovanje parkiranja na domačem naslovu

Članice in člani ljubljanskega lokalnega odbora LMŠ smo si bili od začetka delovanja enotni, da je parkiranje v Ljubljani velik problem. Mesto enostavno ne prenese več toliko pločevine. 

Parkirni prostori so v naši prestolnici že vrsto let dragocena dobrina, kar na lastni koži še posebej občutijo domačini, stanovalci blokovskih sosesk, ki so se gradile v času, ko je bilo vozil manj, parkirišča pa koncipirana za manjša vozila od današnjih. Ob vpisovanju starejših blokov in stolpnic v zemljiško knjigo se je velikokrat tudi zgodilo, da je parkirišče, ki so ga desetletja uporabljali stanovalci za parkiranje, v praksi vpisano premajhno ali pa ga sploh ni. Dejstvo je, da so bila parkirišča načrtovana za manj vozil, prav tako pa so se nekatera zemljišča izgubila v administrativnih zapletih. Posledica je obstoječe stanje, kjer enostavno ni dovolj prostora, da bi vsi stanovalci povsem pravilno parkirali, ko pridejo domov. Dodatno obremenitev predstavljajo še gostje, ki parkirajo med bloki namesto na plačljivih parkiriščih ali parkirnih garažah. Voznikov, ki nedovoljeno parkirajo na solastniških parkirnih prostorih, ni lahko prepoditi, ker proti njim ne morejo ukrepati niti policisti niti redarji, saj lahko ti nedovoljeno in nepravilno parkiranje sankcionirajo le na javnih površina. Table z obvestilom, da je parkiranje nedovoljeno oziroma da je parkiranje dovoljeno le stanovalcem nekega bloka, pa ne pomagajo kaj prida. Zlasti tisti domačini, ki pridejo proti večeru, potem parkirajo na neuradnih, vendar uveljavljenih parkirnih mestih, ki pa ne ovirajo prometa ali intervencijskih vozil. Redarji tovrstno parkiranje pogosto kaznujejo s parkirnimi kaznimi. Tako se večkrat zgodi, da stanovalci dobijo parkirni listek na svojem domačem naslovu, ko parkirajo tako, kot se pri njih parkira že ničkoliko let. Tvegajo torej parkirano kazen na domu tudi večkrat letno, kar sproža vsesplošno zgražanje in nezadovoljstvo.

Potrebno je najti rešitev, da bi redarji lahko upoštevali navodilo, da se parkiranim vozilom na domačem naslovu, ki ne ovirajo prometa ali intervencijskih vozil ter v bližini nimajo druge možnosti pravilnega parkiranja, namesto parkirne kazni izda opozorilo. Namen kazni je namreč sprememba obnašanja, kar pa v teh primerih ni mogoče. Župan predlaga, da se zgradijo (podzemne) garaže, marsikje pa to ni izvedljivo. Seveda si je treba prizadevati za hojo, uporabo koles in javnega prevoza, ampak včasih je še vedno potrebno in nujno na pot z avtomobilom, ker je zunaj slabo vreme, daljša razdalja, čas ali pot izven potniških linij, vozite starejšo osebo, otroka, bolnika, invalida ali več prtljage. Verjamem, da bi bilo potrebno, da bi mestna uprava k problemu pristopila z dobro voljo s ciljem olajšanja življenja domačinov, in da kjer je volja, tam je pot.

Tako naslavljamo poziv mestni upravi, da z analizo stanja in ustreznimi spremembami Odloka o urejanju javnih parkirišč in ostalih aktov MOL, ki se tičejo tega vprašanja, naredi korak naprej k zagotavljanju večjega števila ustreznih parkirnih mest za stanovalce tudi na območju bližnjih javnih površin. Ali so to ustrezne parkirne dovolilnice, vrisi novih parkirnih mest ali kakšen drug način urejanja, naj pokaže analiza stanja.

Prav tako mestno upravo pozivamo k preučitvi možnosti, da se za napačno parkirane avtomobile, ki so tako parkirani na domačem naslovu, ne uveljavlja kaznovanje, ampak zgolj opozorilo. Seveda pod pogojem, da takšno opozorilo velja le za napačno parkirana vozila, ki ne ovirajo prometa, intervencijskih poti in podobno.

mag. Katja Damij, predsednica mestnega odbora LMŠ Ljubljana, mestna svetnica LMŠ v Mestni občini Ljubljana