Karla Urh med mladimi zamejci

Konec prejšnjega tedna so imeli člani Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu terensko 3. sejo. Pred sejo jih je sprejel Generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu g. Milan Predan, ki jih je vodil na obisku dvojezičnih šol v Avstriji. Ogledali so si prostore dvojezične ljudske šole v Bišovsu , ki sestoji iz zvezne gimnazije, dvojezične trgovske akademije in višje šole za gospodarske poklice.

Na gimnaziji so imeli tudi srečanje ter razgovor z nekaterimi slovenskimi dijaki, ki so osnovno šolo zaključili v Sloveniji in se zaradi želje po spoznavanju in učenju nemškega jezika odločili za vpis v srednjo šolo v Avstriji. Prav posebej so izpostavili, da so osnovne šole v Sloveniji zelo dobre, saj so se veliko naučili in pridobili tisto znanje, ki ga njihovi vrstniki v Avstriji spoznavajo šele v prvem in drugem letniku gimnazije. Pohval na račun dobrega izobraževalnega sistema v Sloveniji niso skrivali, saj jim je omogočil dobre temelje za nadaljnje šolanje. Karla Urh je ob obisku izpostavila naslednje:

“Na avstrijskem Koroškem je pomembno, da se slovenščine otroci na prvem mestu učijo in uporabljajo v domačem okolju, nato pa tudi v procesu izobraževanja in v vsakdanjem življenju. Dvojezične šole, mentorji iz Slovenije, izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, izmenjava učencev in dijakov, vključevanje v skupne projekte in izmenjave, logistična podpora RS za nabavo učbenikov, literature in aktualizacijo pri posodabljanju učbenikov za dvojezično poučevanje, itd. so spremljevalni elementi, brez katerih slovenski jezik ne bi preživel.”

Komisija priporoča vladi, da se v dialogu s predstavniki Republike Avstrije zavzema za nadgradnjo sistema ureditve in financiranja, ki bo pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem omogočila učenje slovenskega jezika na vseh stopnjah izobraževalne vertikale, vključno s predšolsko stopnjo.