KANDIDATKE STRANKE LMŠ NA SOOČENJIH TELEVIZIJE BK TV

V preteklem tednu so na mariborski televiziji BK TV potekala soočenja kandidatov političnih strank, na katerih so sodelovale tudi predstavnice stranke Lista Marjana Šarca: Nataša Trček, Nina Žitek in Barbara Turničnik Hudernik.

Kandidatke so na soočenjih poudarile stališča stranke o najaktualnejših temah Štajerske in širše regije:

LOKALNA SAMOUPRAVA: Zagovarjamo višje povprečnine za občine, najpomembneje pa je uveljaviti pokrajine, s čimer bo manj birokracije, manjša razdrobljenost in več denarja tudi za mestne občine.

LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA: Stranka Lista Marjana Šarca je za odprto gospodarstvo in jasne državne načrte, torej ni potrebe po vsakokratnem sprejemanju interventnih zakonov in pomembno se je najprej dogovoriti z lokalnimi prebivalci ter jim ponuditi nadomestila.

PTUJSKI URGENTNI CENTER: Zavedamo se, da sta gradnja in začetek delovanja ptujskega urgentnega centra nujna. Pozornost pa je nujno treba nameniti tudi infrastrukturi, ki v tej regiji ni dovolj dobra.

KMETIJSTVO: Velik del prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom. Pomembno je, da država pomaga pri »prodoru« kmetijskih in prehranskih izdelkov na trg. Najprej moramo odpraviti veliko administrativnih ovir, začeti debirokratizacijo, saj je birokratizacija velika ovira in pogosto prepreka pri uveljavljanju na trge.

TRETJA RAZVOJNA OS: Tretjo razvojno os je treba začeti takoj. Čeprav je že sklenjena pogodba z inženirjem, izveden razpis za izvedbo parcelacije in razpis za odkupovalce zemljišč, izdelan dokument PVO in pridobljen dokument OVS, poteka izvedba zelo počasi. Že v letu 2004 je minister dal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za gradnjo tretje razvojne osi. Podpiramo tudi civilno iniciativo, ki pa ne sme biti edina institucija, ki se bori za cesto. Ne glede na to, ali bomo v parlamentu, je treba začeti izvajati močne dejavnosti.

CELOVITA DAVČNA REFORMA: Edini parcialni ukrep na področju razbremenitve plač je, da se 13. in 14. plača ter regres izvzamejo iz vseh obdavčitev do določene višine, ki morajo biti usklajene s socialnimi partnerji. Naš cilj so stabilne javne finance in dostopne javne storitve na eni strani ter konkurenčno poslovno okolje na drugi strani.

STAREJŠI IN POKOJNINA: Nobenih sprememb pokojninskega sistema ne bo brez socialnega dialoga. Delovna mesta je treba narediti prijazna za starejše, da bodo dalj časa ostali aktivni, če bodo to želeli. Med delovno aktivne je treba vključiti tudi upokojence, ki to želijo, za delo prejmejo plačilo, plačajo prispevke in prejemajo celotno pokojnino.

IZSELJEVANJE MLADIH: Mladi naj ne odlašajo z zaposlitvijo do 30. leta. Treba je vzpostaviti stimulativno in visokotehnološko okolje v podjetjih, ki bo privabilo mlajše, da bodo ostali v Sloveniji, tako da bodo za to delo dobili dovolj dobro plačilo.

GOSPODARSTVO: Nujna je vzpostavitev preprostih, jasnih in hitrih upravnih postopkov za pridobitev soglasij, ki bodo omogočili gospodarskim subjektom čimprejšnje delovanje. Podpiramo uvedbo finančne policije. Stremimo k razvoju prometne, energetske in komunikacijske strukture, ki bo omogočila enakomernejši gospodarski in družbeni razvoj. Podpiramo možnost prevzema ali prihoda tujih podjetij v Slovenijo z visokotehnološkimi izdelki z visoko dodano vrednostjo.