Zoran Kos

Zoran Kos se je rodil 2. decembra 1972 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za šport v Ljubljani, smer Športno treniranje judo. Zaposlen je na OŠ Beltinci.

Že drugi mandat je član Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, kjer je predsednik Odbora za družbene dejavnosti in član Komisije za nagrade in priznanja. S svojim delom je zelo vpet v športne dejavnosti, saj je predsednik Trenerske komisije Judo zveze Slovenije, predsednik Judo kluba Murska Sobota, koordinator programa Naučimo se plavati v Področnem centru Pomurje. Je ponosen prejemnik Bloudkove plakete za poseben prispevek k razvoju slovenskega športa za leto 2021 in priznanja Zveze športnih pedagogov Slovenije za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine za leto 2021. Živi v zakonski skupnosti z ženo Klaudijo in hčerko Mašo. 

V državno politiko želi vstopiti, ker verjame, da lahko s svojimi znanji, strokovnostjo in izkušnjami pripomore h kulturnemu in uspešnemu dialogu ter preseganju vseh razlik, ki nas delijo. Verjame, da velike spremembe naredimo z vztrajnostjo in ne z močjo. 

"V državno politiko vstopam, ker verjamem, da lahko s svojimi znanji, strokovnostjo in izkušnjami pripomorem h kulturnemu dialogu ter preseganju vseh razlik, ki nas delijo."
Zoran Kos
VE 8: Ptuj, VO 5: Murska Sobota 2

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam