Urška Cankar Bošnjak

Urška Cankar Bošnjak se je rodila 19. aprila 1979 v Ljubljani. Diplomirala je leta 2002 na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Leta 2002 je vpisala magistrski študij na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. Celotno poklicno pot je močno povezana s področjem zdravstva in še danes deluje na področju oskrbe javnih zavodov z medicinsko potrošnim materialom. Sprva je delovala kot strokovna sodelavka, zatem kot produktni vodja. Od leta 2010 je na funkciji direktorice družbe. Njena poklicna in osebna osredotočenost je na bolnikih, ki v terminalni fazi potrebujejo drenažo plevralnega izliva. V letu 2020 je pridobila licenco za članico nadzornih svetov in upravnih odborov družb, v letu 2022 pa je opravila drugostopenjski državni strokovni izpit iz upravnega postopka. Verjame v javno zdravstvo s poudarkom na dostopnosti, skrajšanju čakalnih vrst in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Rada ima klasično glasbo, narodoslovje in književnost iz obdobja slovenske moderne.

"Verjamem v dostopno javno zdravstvo in nujnost ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V LMŠ to znamo. Imamo rešitve za kakovostno zdravstveno varstvo."
Urška Cankar Bošnjak
VE 3: Ljubljana Center, VO 10: Ljubljana - Šiška 3

Volilna enota 3: Ljubljana Center

Alenka Jevšnik

VO 1: Logatec

Jerca Korče

VO 2: Vrhnika

mag. Marko Lovše

VO 3: Ljubljana Vič - Rudnik 1
VO 5: Ljubljana Vič - Rudnik 3

Domen Jere

VO 4: Ljubljana Vič - Rudnik 2
VO 6: Ljubljana Vič - Rudnik 4

Klemen Gliha

VO 7: Ljubljana - Center

mag. Katja Damij

VO 8: Ljubljana - Šiška I

Zdravko Selič

VO 9: Ljubljana - Šiška 2

Urška Cankar Bošnjak

VO 10: Ljubljana - Šiška 3

Andreja Zabret

VO 11: Ljubljana - Šiška 4

Pridružite se nam