Tomaž Pliberšek

Tomaž Pliberšek se je rodil 27. januarja 1969 na Ptuju. Diplomiral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, kjer mu je bil v letu 2006 podeljen tudi znanstveni naziv doktor znanosti. Po delu na fakulteti je svojo razvojno naravnanost udejanjal v različnih lokalnih skupnostih. Stik z gospodarstvom je ohranjal preko različnih aktivnosti spodbujanja naložb, projektih pridobivanja mednarodnih in nacionalnih sredstev. Izkušnje na lokalnem in regionalnem nivoju je na državnem nivoju nadgradil kot državni sekretar v Vladi g. Marjana Šarca. Zavzema se za uravnotežen sistemski pristop razvoja osnovnih stebrov trajnostnega razvoja in medgeneracijsko etiko. Spoštovanje vrednot, umirjenost, sposobnost razumevanja kompleksnosti sveta in velikanskih multidisciplinarnih izzivov mu dajejo potreben potencial spoštljivega odnosa, sposobnosti povezovanja, timskega dela in strpnega, a odločnega dialoga. Je prejemnik spominskega znaka Zvest Sloveniji in Obranili domovino 1991. Velik del svojega življenja je namenil letalstvu. Vsak prosti trenutek nameni svojima hčerkama.

"Enakost možnosti in priložnosti za vse."
Tomaž Pliberšek
VE 8: Ptuj, VO 7: Lenart

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam