Tomaž Gregorec

Tomaž Gregorec se je rodil leta 1980 v Murski Soboti. Po opravljeni diplomi na Pravni fakulteti v Mariboru – del študijskih obveznosti je opravljal tudi na Pravni fakulteti v Gradcu – je najprej delal na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sedaj pa je zaposlen na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.

Je poročen in oče treh otrok, sicer pa ga v življenju veseli in zanima veliko reči. Je velik ljubitelj nogometa in petja, še vedno igra za lokalni klub, poje v vokalnem kvintetu, svoj prosti čas pa namenja tudi čebelam. Poznan je kot vsestranski organizator in promotor družabnih ter humanitarnih dogodkov.

Pred štirimi leti se je odločil, da svoje izkušnje, pravno znanje in aktivno naravo izkoristi v skupno dobro. Kot občinski svetnik v Občini Moravske Toplice ter član številnih odborov je po štirih letih delovanja spoznal, da lokalne skupnosti potrebujejo močne, odločne in aktivne glasnike v centru odločanja.

"Neobremenjen s preteklostjo kandidiram, ker me ni strah sprejemati odgovornosti in ker imam voljo ter energijo za ustvarjanje boljšega in pravičnejšega sveta."
Tomaž Gregorec
VE 8: Ptuj, VO 1: Lendava

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam