Tina Heferle

Tina Heferle se je rodila 28. maja 1986 v Kranju.  Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica. Študij prava je na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko dokončala leta 2011. Zaposlena je bila v pravni službi Občine Moravče ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Decembra leta 2016 je uspešno opravila pravniški državni izpit, do izvolitve v DZ je bila zaposlena kot odvetnica. Leta 2018 je bila izvoljena za poslanko, kasneje pa je bila izvoljena tudi za podpredsednico državnega zbora. Je članica parlamentarnih odborov za pravosodje in za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Komisije za poslovnik in Ustavne komisije. Njen mandat zagotovo zaznamuje njeno aktivno in dosledno zavzemanje za pravno državo. Med najdragocenejše trenutke prostega časa pa šteje sprehode s svojim psom.

"Nisem dvolična. Sem iskrena. Na glas povem, kar je prav. Zagovarjam vrednote, zaradi katerih lahko vsakomur pogledam v oči. Tudi to je lahko politika. To je moja politika."
Tina Heferle
VE 4: Ljubljana Bežigrad, VO 10: Domžale 1

Volilna enota 4: Ljubljana Bežigrad

Damir Marinč

VO 1: Kočevje

Franc Vesel

VO 2: Ribnica - Dobrepolje

Andreja Robek Perpar

VO 3: Grosuplje

Sašo Pajk

VO 4: Ivančna Gorica

Bojana Bavec

VO 5: Ljubljana - Moste Polje 1

Edis Rujović

VO 6: Ljubljana - Moste Polje 2

Uršula Majcen

VO 7: Ljubljana - Moste Polje 3

Karla Urh

VO 8: Ljubljana - Bežigrad 1

Jani Möderndorfer

VO 9: Ljubljana - Bežigrad 2

Tina Heferle

VO 10: Domžale 1

Brane Golubović

VO 11: Domžale 2

Pridružite se nam