Tereza Vidovič

Terezija Vidovič se je rodila 30. junija 1954 v Veliki Polani. Srednjo šolo je končala na Srednji vzgojiteljski šoli v Mariboru. Po končanem šolanju se je zaposlila kot vzgojiteljica v svoji rodni vasi Velika Polana, po dvajsetih letih službovanja je nato sprejela delo učiteljice v OPB na OŠ Turnišče, kjer je poučevala do upokojitve leta 2013. Izdala je dve didaktični knjigi za otroke, trenutno je v pripravi tretja. Je tudi prostovoljka. Trenutno sodeluje v dveh projektih: SOS – sodobna oskrba starejših in Starejši za starejše. Delovala je tudi v civilni iniciativi za drevesa. Na povabilo šol in vrtcev še danes ozavešča otroke o pomembnosti dreves za naše zdravje. Je ljubiteljica narave, vrtičkanja in je animatorka v občinskem počitniškem varstvu na Ptuju

V politiko vstopa z namenom, da pomaga naravi, ki je zelo prezrta, želi še več pomoči starejšim, predvsem dementnim.  Pomagati želi  najmlajšim, ki zadnje čase niso imeli zdravega, sproščenega šolanja. Želi, da se otroci učijo priprave za življenje, da več časa preživijo v naravi in gibanju.

"Želim, da živimo v mirni in preskrbljeni sedanjosti in iščemo rešitve za izzive prihodnosti."
Tereza Vidovič
VE 8: Ptuj, VO 9: Ptuj 1

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam