Stojan Tramte

Stojan Tramte se je rodil 25. oktobra 1964 v Ljubljani. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času od 1993 do 2004 je delal na področju korporacijskega prava in vrednostih papirjev. Od leta 2004 je zaposlen v državni upravi. V obdobju med 2007 in 2012 je bil imenovan za generalnega sekretarja ter kasneje za pravnega svetovalca pri predsedniku republike. Leta 2018 je bil imenovan za generalnega sekretarja Vlade RS in to funkcijo opravljal do leta 2020. 

V državno politiko vstopa, ker želi soustvarjati okolje, v katerem bodo imeli ljudje hiter dostop do kakovostnega javnega zdravstva, starejši za varno starost dostop do oskrbovanih stanovanj in mladi za hitrejše osamosvajanje lažji dostop do stanovanj. Želi prispevati k razvoju družbe, ki bo temeljila na evropskih vrednotah, kjer se bodo spoštovale človekove pravice in bodo ljudje ponovno zaupali v pravno državo.

"S spoštovanjem drug drugega, strpnim dialogom in varovanjem narave lahko naredimo naše življenje prijetnejše in kakovostnejše."
Stojan Tramte
VE 1: Kranj, VO 8: Škofja Loka 1

Volilna enota 1: Kranj​

Mirjam Noč

VO 1: Jesenice

Boštjan Poklukar

VO 2: Radovljica 1

Peter Podlesnik

VO 3: Radovljica 2

Špela Trobec

VO 4: Kranj 1

Iztok Purič

VO 5: Kranj 2

Igor Peček

VO 6: Kranj 3

Edvard Paulič

VO 7: Tržič

Stojan Tramte

VO 8: Škofja Loka 1

Romana Purkart

VO 9: Škofja Loka 2

Marjan Šarec

VO 10: Kamnik

Pridružite se nam