dr. Slavko Buček

Dr. Slavko Buček se je rodil 15. avgusta 1967 v Murski Soboti. Po poklicu je profesor matematike in fizike ter doktor fizike. Diplomiral je na Pedagoški fakulteti in doktoriral na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Zaposlen je na OŠ I Murska Sobota, kjer je tudi predsednik sveta zavoda. Pred tem je bil zaposlen na ekonomski šoli kot profesor matematike in poslovne matematike. Svoje izkušnje in raziskave predstavlja na mednarodnih konferencah doma in v tujini. Trenutno je član Občinskega sveta Občine Rogašovci, pred tem je bil član nadzornega odbora. Je tudi član domačega gasilskega društva, nogometnega kluba in strelskega društva. V prostem času kolesari, plava, smuča in hodi v naravo. Sprostitev v naravi najde z delom na manjši kmetiji. Za kandidaturo se je odločil, ker želi biti še bolj aktiven pri razvoju domačega Prekmurja in naše lepe Slovenije. Pravi, da je zanj na prvem mestu človek. Gre med ljudi in vidi njihove potrebe, kajti za napredek je pomemben vsak izmed nas.

"Kandidiram s ponosom, ker bom lahko delal za ljudi in našo lepo domovino."
Slavko Buček
VE 8: Ptuj, VO 4: Murska Sobota 1

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam