Silva Razlag

Silva Razlag se je rodila 10. novembra 1948 v Godemarcih pri Ljutomeru. Na Ptuju je končala ESŠ. Zaposlila se je v Komunalnem podjetju Ptuj kot tajnica, kasneje pa je bila sekretarka organov konference na OK SZDL Ptuj. Upokojila se je kot zasebnica. Zaradi bolezni je shodila šele pri sedmih letih in že takrat je bila odločena, da bo njeno poslanstvo pomoč tistim, ki jim je bilo življenje nekoliko manj naklonjeno. Njena trma in vztrajnost sta jo leta 1980 pripeljali na svetovno kegljaško prvenstvo, leta 1989 pa še do naslova svetovne klubske prvakinje. Kot trenerka državne reprezentance slepih in slabovidnih v kegljanju je pustila velik pečat v športu invalidov, kakor tudi s projektom Odprava arhitektonskih ovir v slovenskem šolskem prostoru 1996. En mandat je bila članica Strokovnega sveta RS za šport in Odbora za Bloudkova priznanja RS. Pogum, vztrajnost in odgovornost bodo vodilo pri njenem delu v stranki LMŠ. Ob tem pa bo prosti čas namenila svojima zlatima dekletoma, hčerki Andreji in vnukinji Franziski, in nadaljevala prostovoljno delo, ki mu je predana že več kot 50 let.

"Ko ovire postanejo izziv, je tu stranka LMŠ. Pridružite se nam, skupaj bomo premagali tudi najtežje – ne le v obljubah, temveč z dejanji. Ker le ta štejejo."
Silva Razlag
VE 8: Ptuj, VO 10: Ptuj 2

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam