mag. Sandi Čurin

Mag. Sandi Čurin se je rodil 4. februarja 1967 v Kopru. Znanstveni magisterij je zaključil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaznamuje ga več kot trideset let delovnih izkušenj, večinoma v državni upravi. Leta 1992 se je kot kriminalist zaposlil na Policijski upravi Koper, kasneje kot vodja skupine s področja organizirane kriminalitete. Kariero je nadaljeval v mednarodni službi na Ministrstvu za notranje zadeve, v vmesnem obdobju je v kabinetu ministra skrbel za sistemske ureditve in svetovanje ministru s področja organizacije dela policije. 

Vlada RS ga je leta 2002 imenovala za nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. Kot slovenski delegat je sodeloval na številnih mednarodnih dogodkih, pri pripravi mednarodnih konvencij ter kot ekspert pri Evropski komisiji in Združenih narodih. Leta 2018 je postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer se je med drugim posvetil problematiki migracij. Trenutno je zaposlen na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, kjer je zadolžen za področje varnosti v pomorskem prometu. 

Za kandidaturo na listi LMŠ se je odločil predvsem zaradi zavedanja, da pridobljene izkušnje in znanje lahko deli v skupno dobro države in s tem tudi njenih državljanov. 

"Zavzemal se bom za vrnitev zaupanja v državne strukture, ki zagotavljajo našo varnost ter odvračanje vsiljenih načinov poseganja v zdravje in integriteto posameznika."
Sandi Čurin
VE 2: Postojna, VO 3: Izola

Volilna enota 2: Postojna

Erik Pagon

VO 1: Tolmin

Andrej Korenika

VO 2: Piran

mag. Sandi Čurin

VO 3: Izola

Bojan Tavčar

VO 5: Koper 2

Oliver Šabić

VO 7: Ilirska Bistrica

Robert Pavšič

VO 8: Postojna

Mateja Lednik

VO 9: Nova Gorica 1

Maja Pangos

VO 10: Nova Gorica 2

mag. Melita Šinkovec

VO 11: Ajdovščina

Pridružite se nam