Nives Matjan

Nives Matjan je rojena v Ljubljani, že vse svoje življenje živi v Kamniku. Po uspešno opravljeni srednji šoli se je vpisala na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, opravila 2 letnika, potem pa je študij prekinilo rojstvo sina Aleksandra. Delovne izkušnje je nabirala na različnih področjih, največ, preko 20 let, v podjetništvu in slabi banki v upravljanju nepremičnin ter trenutno v zdravstvu. Leta 2006 je bila prvič povabljena v lokalno politiko, kot občinska sveta tako že četrti mandat skuša delati v dobrobit občanov. 

Po dveh letih spodkopavanja demokracije in temeljev države je skrajni čas za normalizacijo države, saj ji ni vseeno, kaj puščamo zanamcem.

"Za zdravo državo in razvite lokalne skupnosti. Za zadovoljne državljane."
Nives Matjan
VE 6: Novo mesto, VO 7: Sevnica in VO 8: Laško

Volilna enota 6: Novo mesto

Vesna Fabjan

VO 1: Črnomelj

Žiga Papež

VO 2: Novo mesto 1

Anja Jordan

VO 3: Novo mesto 2

mag. Gregor Kaplan

VO 4: Trebnje

Andrej Gerjevič

VO 5: Brežice

Alenka Hiti

VO 6: Krško

Nives Matjan

VO 7: Sevnica
VO 8: Laško

Igor Žavbi

VO 9: Litija

Roman Kukovič

VO 10: Hrastnik - Trbovlje

Rudi Medved

VO 11: Zagorje

Pridružite se nam