Nik Prebil

Nik Prebil se je rodil 22. decembra 1991. Prvostopenjski študij je zaključil na Zdravstveni fakulteti, študij pa nadaljeval na magistrskem študijskem programu za mednarodne in diplomatske študije na Brdu. Bil je predsednik Študentskega sveta in član Senata ZF ter član matičnega ŠSUL. Leta 2016 je bil izvoljen za koordinatorja tutorjev študentov. Fakulteta mu je podelila priznanje za izjemno delo študenta. V istem letu je postal poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani in pomočnik predsednika Študentskega zbora. Opravljal je tudi funkcijo pomočnika predsednika Študentskega zbora v ŠOU v Ljubljani. Kasneje je bil na Ministrstvu za zdravje zadolžen za področje odnosov z javnostmi in protokola, nato pa je leta 2019 postal poslanec državnega zbora, kjer se ukvarja predvsem s področji zunanjih, evropskih in notranjih zadev, obrambe ter mladih. Je tudi predsednik podmladka LMŠ – organizacije UPI. Svoj prosti čas izkoristi za sprehode v naravi, izlete na morje in kuhanje. 

"Za večjo vključenost mladih. Za spoštljivo komunikacijo. Za razvito in zeleno Slovenijo. Za vse nas. Prihodnost je v vaših rokah. Vplivajte nanjo 24. aprila."
Nik Prebil
VE 5: Celje, VO 5: Žalec 2

Volilna enota 5: Celje

Urška Javornik

VO 1: Šentjur

Dušan Leban

VO 2: Celje 1

Oton Račečič

VO 3: Celje 2

Luka Špoljar

VO 4: Žalec 1
VO 7: Velenje 1

Nik Prebil

VO 5: Žalec 2

Mateja Kumer

VO 6: Mozirje
VO 8: Velenje 2

Jože Lenart

VO 9: Slovenj Gradec

Nuša Vengušt, mag. farm.

VO 10: Ravne na Koroškem

Pridružite se nam