viš. pred. Nataša Vidnar

Nataša Vidnar se je rodila 2. januarja 1977 v Mariboru. Po izobrazbi je diplomirana medicinska sestra, univerzitetna diplomirana organizatorka. Zaposlena je v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor kot vodja Centra za krepitev zdravja. Kot višja predavateljica poučuje na Alma Mater Evropaea, na Evropskem centru Maribor, na študijskem programu Zdravstvena nega. Odlikujejo jo poštenost, prijaznost, humanost in odprtost. Zaveda se, da so v zdravstvenem sistemu najpomembnejši pacienti, zato pri svojem delu poudarja individualni, celostni in humani pristop do pacientov. Kot doktorska kandidatka socialne gerontologije in predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji si želi z aktivno vlogo na strokovnem področju do nujnih sprememb in izboljšanja položaja medicinskih sester ter kakovostne obravnave pacientov na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Zanjo priviligirane skupine ne obstajajo. S strokovnim znanjem, pogumom in srcem želi že napisane »teorije prenesti v prakso«, zato se je pridružila stranki Lista Marjana Šarca.

"Moje mesto Maribor in zdravstvo potrebujeta ljudi, ki imamo izobrazbo, strokovno znanje, izkušnje, pogum za cilj in srce."
Nataša Vidnar
VE 7: Maribor, VO 8: Maribor 4

Volilna enota 7: Maribor

Aleksandra Krumpak

VO 1: Šmarje pri Jelšah

Matic Erdani

VO 2: Slovenska Bistrica

Anamaria Hren

VO 3: Slovenske Konjice

Jernej Ajd

VO 4: Ruše

Miran Križnjak

VO 5: Maribor 1
VO 11: Maribor 7

Gregor Kunej

VO 6: Maribor 2

Dejan Stanko

VO 7: Maribor 3

Tjaša Blanuša

VO 9: Maribor 5

Lidija Divjak Mirnik

VO 10: Maribor 6

Pridružite se nam