mag. Melita Šinkovec

Melita Šinkovec se je rodila 28. marca 1978 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisala na Visoko policijsko-varnostno šolo in leta 2000 diplomirala. Študij je nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, smer Obramboslovje, kjer je leta 2016 zaključila znanstveni študij magisterija.

Leta 2004 je prvo zaposlitev dobila na Ministrstvu za obrambo, kjer je bila zaposlena štirinajst let. V teh letih si je nabirala delovne izkušnje na področju obrambne politike, sodelovala pri predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU leta 2008 in 2021, bila je udeležena v dveh misijah v Afganistanu kot civilna funkcionalna strokovnjakinja in na misiji na Kosovu kot politična svetovalka KFOR poveljnika. Leta 2018 je sprejela delo na Ministrstvu za notranje zadeve kot vodja kabineta ministra in bila kasneje imenovana v državno sekretarko na omenjenem ministrstvu. Po koncu mandata se je zaposlila na Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Je mama treh otrok. Če ji ostane kaj prostega časa, rada igra violino, se ukvarja s triatlonom in vrtnarjenjem, prebere kakšno dobro znanstveno knjigo ali roman.

"Ne čakaj, da drugi nekaj spremenijo zate. Stori to sam in oddaj svoj glas 24. aprila."
Melita Šinkovec
VE 2: Postojna, VO 11: Ajdovščina

Volilna enota 2: Postojna

Erik Pagon

VO 1: Tolmin

Andrej Korenika

VO 2: Piran

mag. Sandi Čurin

VO 3: Izola

Bojan Tavčar

VO 5: Koper 2

Oliver Šabić

VO 7: Ilirska Bistrica

Robert Pavšič

VO 8: Postojna

Mateja Lednik

VO 9: Nova Gorica 1

Maja Pangos

VO 10: Nova Gorica 2

mag. Melita Šinkovec

VO 11: Ajdovščina

Pridružite se nam