Mateja Kumer

Mateja Kumer se je rodila 27. januarja 1978 v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi je arhitektka.

Delovne izkušnje si je pridobila kot arhitektka, ki je samostojno ustvarjala več let. Ima tudi delovne izkušnje iz javne in državne uprave. Pred leti je bila zaposlena na Občini Šoštanj kot višja svetovalka za arhitekturo. Delo je nadaljevala kot podsekretarka v kabinetu ministra za javno upravo. Trenutno opravlja delo kot profesorica strokovnih predmetov. Leta 2020 se je vpisala na doktorski študij Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Svoje znanstveno raziskovalno delo opravlja na področju odkrivanja revitalizacijskega modela stavbne dediščine, ki je v lasti države.

Mateja Kumer kritično ocenjuje odnose v družbi, zato nenehno skuša prenašati in predstavljati refleksije strokovnih zanj in izkušenj ter spoznanje, da sta poznavanje in spoštovanje lastne – kulturne identitete nujna v razvoju napredka družbe. Meni, da je prav politika tista, ki mora v ospredje postavljati spoštovanje, vrednote in znanost.

"Aktivnost v politiki mi daje pogled v prihodnost. To prihodnost bom ustvarjala s pravimi vrednotami in znanjem, predvsem pa skupaj z ljudmi."
Mateja Kumer
VE 5: Celje, VO 6: Mozirje in VO 8: Velenje 2

Volilna enota 5: Celje

Urška Javornik

VO 1: Šentjur

Dušan Leban

VO 2: Celje 1

Oton Račečič

VO 3: Celje 2

Luka Špoljar

VO 4: Žalec 1
VO 7: Velenje 1

Nik Prebil

VO 5: Žalec 2

Mateja Kumer

VO 6: Mozirje
VO 8: Velenje 2

Jože Lenart

VO 9: Slovenj Gradec

Nuša Vengušt, mag. farm.

VO 10: Ravne na Koroškem

Pridružite se nam