mag. Marko Lovše

Mag. Marko Lovše se je rodil 24. marca 1973 v Mariboru. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključil študij filozofije, podiplomski študij pa nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, kjer je magistriral s področja komunikologije. 

Delovne izkušnje je najprej pridobival na področju oglaševanja, kjer se je ukvarjal z upravljanjem odnosov s strankami, vse dokler ni začel skoraj dve desetletji dolgo poklicno pot v državni upravi. Vrsto let je na Upravi RS za zaščito in reševanje opravljal naloge, povezane z načrtovanjem, logistiko ter odnosi z javnostmi. Leta 2018 je bil krajši čas svetovalec predsednika vlade RS za odnose z javnostmi. Danes je zaposlen na Ministrstvu za finance, kjer opravlja naloge sekretarja v generalnem sekretariatu. Od leta 2019 je tudi član Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK.

V državno politiko želi vstopiti, ker je prepričan, da brez spoštovanja vrednot,  kot so poštenost, odgovornost, solidarnost in skrb za naravo, ne moremo pričakovati napredka države in skupnosti kot celote.

"Brez spoštovanja vrednot, kot so poštenost, odgovornost, solidarnost in skrb za naravo, ne moremo pričakovati napredka države in družbe kot celote."
Marko Lovše
VE 3: Ljubljana Center, VO 3: Ljubljana - Vič Rudnik 1 in VO 5: Ljubljana - Vič Rudnik 3

Volilna enota 3: Ljubljana Center

Alenka Jevšnik

VO 1: Logatec

Jerca Korče

VO 2: Vrhnika

mag. Marko Lovše

VO 3: Ljubljana Vič - Rudnik 1
VO 5: Ljubljana Vič - Rudnik 3

Domen Jere

VO 4: Ljubljana Vič - Rudnik 2
VO 6: Ljubljana Vič - Rudnik 4

Klemen Gliha

VO 7: Ljubljana - Center

mag. Katja Damij

VO 8: Ljubljana - Šiška I

Zdravko Selič

VO 9: Ljubljana - Šiška 2

Urška Cankar Bošnjak

VO 10: Ljubljana - Šiška 3

Andreja Zabret

VO 11: Ljubljana - Šiška 4

Pridružite se nam