Luka Špoljar

Luka Špoljar se je rodil 11. januarja 1991 v Slovenj Gradcu. Pred nekaj leti je na Pravni fakulteti v Mariboru pridobil naziv magister prava. Že v času študija je kot predstavnik mladih sodeloval pri oblikovanju mladinskih politik in tako dodobra spoznal delovanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Svojo poklicno pot je nato nadaljeval na samostojnem visokošolskem zavodu. Od leta 2018 je zaposlen kot strokovni sodelavec Poslanske skupine Lista Marjana Šarca v Državnem zboru, kjer deluje na področju pravosodja, izobraževanja in parlamentarnega prava. Je zanesljiv, odgovoren in komunikativen. Za kandidaturo na Listi Marjana Šarca se je odločil v želji, da s svojim nadaljnjim delom in izkušnjami pripomore k izboljšanju naše skupne prihodnosti.

"Naj bodo v teh težkih časih odgovornost, spoštovanje in integriteta spet v ospredju politike."
Luka Špoljar
VE 5: Celje, VO 4: Žalec 1 in VO 7: Velenje 1

Volilna enota 5: Celje

Urška Javornik

VO 1: Šentjur

Dušan Leban

VO 2: Celje 1

Oton Račečič

VO 3: Celje 2

Luka Špoljar

VO 4: Žalec 1
VO 7: Velenje 1

Nik Prebil

VO 5: Žalec 2

Mateja Kumer

VO 6: Mozirje
VO 8: Velenje 2

Jože Lenart

VO 9: Slovenj Gradec

Nuša Vengušt, mag. farm.

VO 10: Ravne na Koroškem

Pridružite se nam