Jože Lenart

Jože Lenart se je rodil 31. marca 1960 v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi je ekonomist, zaposlen je bil kot finančni analitik in samostojni podjetniški svetovalec. Največ izkušenj ima na področju kontrolinga in finančnih reorganizacij. Deloval je kot podjetniški svetovalec, predvsem na področju pridobivanja razvojnih sredstev. Vodil je tudi gospodarsko družbo in javni zavod. Njegov največji dosežek je nagrada za najboljše poslovno poročilo v obvladovanju tveganj med vsemi podjetji za leto 2012 po izboru Poslovne akademije Finance. Leta 2018 je bil na listi LMŠ izvoljen za poslanca in v državnem zboru ves čas opozarjal na nujnost vzdržnih ter stabilnih javnih financ ter oživitve in krepitve lesnopredelovalne industrije pri nas. Ko je ob koncih tedna doma na Koroškem, skrbi za svojo samooskrbno kmetijo, kjer prideluje jagodičevje, sadje, zelenjavo in drobnico. Je aktiven športnik in v lokalnem okolju deluje kot športni delavec na področju atletike in kolesarstva. 

"Vrnimo Slovenijo na pot razuma in tehtnih rešitev. Spoštujmo vladavino prava. Naš cilj je družba brez revščine, kjer bo opravljeno delo pošteno plačno."
Jože Lenart
VE 5: Celje, VO 9: Slovenj Gradec

Volilna enota 5: Celje

Urška Javornik

VO 1: Šentjur

Dušan Leban

VO 2: Celje 1

Oton Račečič

VO 3: Celje 2

Luka Špoljar

VO 4: Žalec 1
VO 7: Velenje 1

Nik Prebil

VO 5: Žalec 2

Mateja Kumer

VO 6: Mozirje
VO 8: Velenje 2

Jože Lenart

VO 9: Slovenj Gradec

Nuša Vengušt, mag. farm.

VO 10: Ravne na Koroškem

Pridružite se nam