Jernej Ajd

Jernej Ajd se je rodil 29. septembra 1980 v Mariboru. Obiskoval je osnovno šolo v Rušah, Prvo gimnazijo Maribor, študiral na Filozofski fakulteti Maribor. Po izobrazbi je profesor geografije in slovenščine. Zaposlen je na srednji šoli, kjer je bil sam dijak; opravlja delo gimnazijskega učitelja slovenščine. Dva mandata je svetnik Občinskega sveta Občine Ruše in vodja neodvisne liste. Bil je podžupan, zadolžen za družbene dejavnosti. V lokalno politiko je vstopil, da bi se slišal glas mladih in tistih, za katere politika do tedaj ni imela posluha. V državno politiko vstopa z željo, da svoje vrednote, znanje prenese v širši prostor ter da se izboljša politična kultura. Zelo veliko mu pomeni družina, ki ji posveti večino svojega časa. Prosti čas nameni tudi prijateljem in športu. Najraje igra tenis.

"Verjamem v večne vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, kultura dialoga, odgovornost. Verjamem v humanost in želim, da jo v večji meri spozna tudi politika."
Jernej Ajd
VE 7: Maribor, VO 4: Ruše

Volilna enota 7: Maribor

Aleksandra Krumpak

VO 1: Šmarje pri Jelšah

Matic Erdani

VO 2: Slovenska Bistrica

Anamaria Hren

VO 3: Slovenske Konjice

Jernej Ajd

VO 4: Ruše

Miran Križnjak

VO 5: Maribor 1
VO 11: Maribor 7

Gregor Kunej

VO 6: Maribor 2

Dejan Stanko

VO 7: Maribor 3

Tjaša Blanuša

VO 9: Maribor 5

Lidija Divjak Mirnik

VO 10: Maribor 6

Pridružite se nam