Igor Peček

Igor Peček se je rodil leta 1964 v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, od leta 2001 je bil kot direktor komerciale zaposlen v podjetju Sodexo, d. o. o. Svojo delovno kariero je začel v Iskri, kjer je opravil pripravništvo in strokovni izpit. Na Tehniškem šolskem centru Kranj je delal tudi kot učitelj strokovnih predmetov in v tem času sodeloval v projektih ministrstva za šolstvo in šport kot izredni predavatelj na področju uporabnega računalništva. V letu 2018 je bil izvoljen v Državni zbor RS, kjer je zadnji dve leti kot predsednik parlamentarne Komisije za nadzor javnih financ bdel nad porabo javnega denarja in vselej, predvsem pa v Odboru za finance, opozarjal na nujnost njegove smotrne porabe ter na pasti prekomernega ter brezglavega zadolževanja države. Igra kitaro, pohajkuje po hribih, smuča kolesari in dela z lesom, pa tudi vrtnarjenje mu ni tuje. 

"Sem za odprt, strpen in vključujoč dialog, za strokovne in razumske politične odločitve. Za normalizacijo, rešitve in razvoj potrebujemo znanje, integriteto in verodostojnost."
Igor Peček​
VE 1: Kranj, VO 6: Kranj 3

Igor Peček in Romana Purkart o izzivih turizma v Čet@18h

Gostja tokratnega, zadnjega v sklopu četrtkovih pogovorov je bila Romana Purkart, v. d. direktorice Javnega zavoda Turizem Bled. Z Igorjem Pečkom, poslancem LMŠ, sta spregovorila o trajnostnem razvoju, priložnostih in izzivih slovenskega turizma. Takoj v...

Volilna enota 1: Kranj​

Mirjam Noč

VO 1: Jesenice

Boštjan Poklukar

VO 2: Radovljica 1

Peter Podlesnik

VO 3: Radovljica 2

Špela Trobec

VO 4: Kranj 1

Iztok Purič

VO 5: Kranj 2

Igor Peček

VO 6: Kranj 3

Edvard Paulič

VO 7: Tržič

Stojan Tramte

VO 8: Škofja Loka 1

Romana Purkart

VO 9: Škofja Loka 2

Marjan Šarec

VO 10: Kamnik

Pridružite se nam