Gorazd Ladinek

Gorazd Ladinek se je rodil 14. januarja 1976 na Ptuju. Diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, smer Cestni promet. Od leta 2008 je bil direktor občinske uprave Občine Majšperk, direktor Javnega zavoda Center za mlade Ruše, direktor občinske uprave Občine Ormož. Pred letom 2008 je delal še v Mestni občini Ptuj in Občini Makole ter nekaj podjetjih. Trenutno je direktor Javnega zavoda Športni park Ruše.

Za politično udejstvovanje se je odločil, ker ne želi, da se kadarkoli ponovi stanje, ki smo mu bili priča zadnji dve leti, tj. da nam vlada skupina ljudi, ki ne sliši svojih državljanov in njihovih želja. Vsi v politiki bi morali imeti zgolj en cilj, delati v dobro večine, če ne že vseh državljanov in ne zgolj slediti interesom ozkih skupin privilegiranih. Klientelizem in nepotizem je treba izkoreniniti iz naše družbe.

Prosti čas nameni predvsem svoji družini, ko pa čas dopušča, s prijatelji odigra kakšno nogometno tekmo.

"Verjamem v delo, pravičnost, solidarnost in skrb za varno ter zeleno prihodnost naših otrok. Za to se bom boril."
Gorazd Ladinek
VE 8: Ptuj, VO 11: Ptuj 3

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam