Edvard Paulič

Edvard Paulič se je rodil 12. avgusta 1968 na Ptuju, trenutno živi v Komendi. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, dokončal je tudi podiplomski študij managementa na IEDC – Poslovni šoli Bled ter pridobil strokovni naziv MBA. V času svoje poslovne kariere je opravljal različne vodstvene naloge na področju telekomunikacij. Pred nastopom poslanske funkcije leta 2018 je opravljal delo specialista telekomunikacij na področju razvoja in upravljanja storitev. V državnem zboru je predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član še štirih delovnih teles. V svojem mandatu še posebej veliko pozornosti namenja iskanju sinergij med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja, zagovarja pomen malega gospodarstva in skrb za ranljive skupine. Zase pravi, da je »zasvojen« z branjem knjig, rekreativno igra košarko, smuča in kajta.

"25 let sem delal v gospodarstvu, kjer je ključna strokovnost. Ta je moje vodilo tudi v politiki. Vsebini dajem prednost."
Edvard Paulič
VE 1: Kranj, VO 7: Tržič

Volilna enota 1: Kranj​

Mirjam Noč

VO 1: Jesenice

Boštjan Poklukar

VO 2: Radovljica 1

Peter Podlesnik

VO 3: Radovljica 2

Špela Trobec

VO 4: Kranj 1

Iztok Purič

VO 5: Kranj 2

Igor Peček

VO 6: Kranj 3

Edvard Paulič

VO 7: Tržič

Stojan Tramte

VO 8: Škofja Loka 1

Romana Purkart

VO 9: Škofja Loka 2

Marjan Šarec

VO 10: Kamnik

Pridružite se nam