Bojana Bavec

Bojana Bavec se je rodila 10. februarja 1972 v Ljubljani. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede, smer Politologija in javna uprava. Med leti 1999 in 2003 je delala za nevladni sektor, nato na področju marketinga in raziskav javnega mnenja. Od 2003 je zaposlena v državni upravi, kjer je kot strokovna sodelavka spoznala delovanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Številna znanja in izkušnje je pridobila tudi na področju obvladovanja stresa, motivacije in samomotivacije, obvladovanja težavnih situacij ter upravljanja s človeškimi viri.

Zanima jo področje dela, družine in socialnih zadev ter zdravstva, saj verjame, da je dostojanstvo človeka tisto izhodišče, ki mora biti temelj delovanja vsake države. Verjame, da je moč z aktivno participacijo in v sodelovanju z mladimi ter starejšimi zagotoviti skupnost, na katero bi lahko bili ponosni vsi. Svoj prosti čas pa namenja prijateljem, športu in spoznavanju tujih krajev, načina življenja in različnih kultur.

"Aktivno želim doprinesti k normalizaciji, ki je nujna za naš ključen cilj. To je razvoj naše države – za vse."
Bojana Bavec
VE 4: Ljubljana Bežigrad, VO 5: Ljubljana - Moste Polje 1

Volilna enota 4: Ljubljana Bežigrad

Damir Marinč

VO 1: Kočevje

Franc Vesel

VO 2: Ribnica - Dobrepolje

Andreja Robek Perpar

VO 3: Grosuplje

Sašo Pajk

VO 4: Ivančna Gorica

Bojana Bavec

VO 5: Ljubljana - Moste Polje 1

Edis Rujović

VO 6: Ljubljana - Moste Polje 2

Uršula Majcen

VO 7: Ljubljana - Moste Polje 3

Karla Urh

VO 8: Ljubljana - Bežigrad 1

Jani Möderndorfer

VO 9: Ljubljana - Bežigrad 2

Tina Heferle

VO 10: Domžale 1

Brane Golubović

VO 11: Domžale 2

Pridružite se nam