Bojan Tavčar

Bojan Tavčar se je rodil 4. junija 1960 v Kopru. Po uspešno končanem študiju na Višji pomorski šoli Piran se je zaposlil v skupini Intereuropa, kasneje je bil prezaposlen v Interagent d. o. o. Od 1. januarja 2022 je nezaposlen in prijavljen pri zavodu za zaposlovanje do trenutka, ko se bo leta 2023 lahko upokojil. Je tudi veteran vojne za Slovenijo. Za vstop v politiko se je odločil že leta 2014, ker je želel s svojimi sposobnostmi in znanjem prispevati k razvoju svoje občine. V mandatu 2014—2018 je bil občinski svetnik. Dejaven je na različnih področjih. Je član Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, kjer opravlja naloge predsednika častnega razsodišča, je tudi član Odbora za lokalno samoupravo Občinskega sveta Mestne občine Koper in županove komisije za spremljanje gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. V državnem zboru se bo zavzemal za ureditev področja oljkarstva, agrarnih skupnosti, pravico do pitne vode in, kar je najbolj racionalno, sočasno izgradnjo dveh tirov Divača–Koper do leta 2026.

"Zavzemal se bom za ureditev področja oljkarstva in agrarnih skupnosti, pravico do pitne vode in, kar je najbolj racionalno, sočasno izgradnjo dveh tirov Divača–Koper do 2026."
Bojan Tavčar
VE 2: Postojna, VO 5: Koper 2

Volilna enota 2: Postojna

Erik Pagon

VO 1: Tolmin

Andrej Korenika

VO 2: Piran

mag. Sandi Čurin

VO 3: Izola

Bojan Tavčar

VO 5: Koper 2

Oliver Šabić

VO 7: Ilirska Bistrica

Robert Pavšič

VO 8: Postojna

Mateja Lednik

VO 9: Nova Gorica 1

Maja Pangos

VO 10: Nova Gorica 2

mag. Melita Šinkovec

VO 11: Ajdovščina

Pridružite se nam