Andreja Robek Perpar

Andreja Robek Perpar se je rodila 2. februarja 1980 v Ljubljani. Obiskovala je Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana, diplomirala pa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Slovenistika in Pedagogika. Že od vsega začetka je zaposlena na Osnovni šoli Stična, kjer dela kot učiteljica slovenščine, hkrati pa preizkuša nove načine učenja, predvsem učenja in razvijanja kritičnega in kreativnega razmišljanja. V tem zavodu je predsednica sveta zavoda. Leta 2018 je kandidirala na lokalnih volitvah, kjer je bila izvoljena za občinsko svetnico.

V politično življenje se je vključila predvsem zato, da bi prispevala k pozitivnemu napredku tako občine kot tudi države ter opozarjala na nepravilnosti, ki se dogajajo okrog nje. Želi si, da bi se vsi bolj aktivno vključili v soustvarjanje družbe, ki si jo želijo. Naj vsak pomaga in soustvarja najboljšo prihodnost. Brez delovanja namreč ni napredka.

V državno politiko želi vstopiti, ker verjame, da lahko z dobro ekipo in čistimi, poštenimi nameni dosežemo lepo sedanjost, ki gradi še lepšo, varnejšo prihodnost.

"Ker mi je mar za našo sedanjost in prihodnost. Ker si dobri in pošteni ljudje preprosto zaslužimo več. Zato deluj zdaj. Zdaj je tvoj čas."
Andreja Robek Perpar
VE 4: Ljubljana Bežigrad, VO 3: Grosuplje

Volilna enota 4: Ljubljana Bežigrad

Damir Marinč

VO 1: Kočevje

Franc Vesel

VO 2: Ribnica - Dobrepolje

Andreja Robek Perpar

VO 3: Grosuplje

Sašo Pajk

VO 4: Ivančna Gorica

Bojana Bavec

VO 5: Ljubljana - Moste Polje 1

Edis Rujović

VO 6: Ljubljana - Moste Polje 2

Uršula Majcen

VO 7: Ljubljana - Moste Polje 3

Karla Urh

VO 8: Ljubljana - Bežigrad 1

Jani Möderndorfer

VO 9: Ljubljana - Bežigrad 2

Tina Heferle

VO 10: Domžale 1

Brane Golubović

VO 11: Domžale 2

Pridružite se nam