Andrej Korenika

Andrej Korenika se je rodil leta 1982 v Kopru. Gimnazijo je obiskoval v Piranu, šolanje pa nadaljeval na Visoki šoli za turizem v Portorožu, kjer je leta 2006 diplomiral z odliko. Po zaključku študija se je zaposlil v telekomunikacijskem podjetju, kjer je pridobil prve vodstvene izkušnje, leta 2012 pa je postal vodja bančne poslovalnice v Kopru. Pri delu z ljudmi ga vodita strokovnost in ustvarjanje ugodne klime, kar prinaša pozitivne rezultate. Izobraževanja na področjih učinkovitega vodenja, motiviranja, poslovnega komuniciranja, svetovanja in coachinga so njegova stalnica.

V letu 2014 je bil na lokalnih volitvah izvoljen za občinskega svetnika, 2018 pa imenovan v Nadzorni odbor Občine Piran.

Najpomembnejša mu je družina, ki mu daje pozitivno energijo. Veliko časa preživi v naravi, saj mu ta predstavlja sprostitev in daje navdih za snovanje načrtov za prihodnost.

"Želim si sprememb. Začenjam pri sebi. Kandidiram, ker želim biti zgled in navdih. Za boljše življenjske pogoje, nova stanovanja, delovna mesta, priložnosti za vse."
Andrej Korenika
VE 2: Postojna, VO 2: Piran

Volilna enota 2: Postojna

Erik Pagon

VO 1: Tolmin

Andrej Korenika

VO 2: Piran

mag. Sandi Čurin

VO 3: Izola

Bojan Tavčar

VO 5: Koper 2

Oliver Šabić

VO 7: Ilirska Bistrica

Robert Pavšič

VO 8: Postojna

Mateja Lednik

VO 9: Nova Gorica 1

Maja Pangos

VO 10: Nova Gorica 2

mag. Melita Šinkovec

VO 11: Ajdovščina

Pridružite se nam