Andrej Gerjevič

Andrej Gerjevič se je rodil 25. aprila 1962 v Brežicah. Po izobrazbi je univ. dipl. org. dela. Za seboj ima že 35 let dela na področju prodaje, od tega 15 let v prodaji grafičnih in embalažnih papirjev, 15 let pa je v Petrolu opravljal vodstvena dela na področju prodaje in razvoja. 3 leta je kot direktor energetske agencije pospeševal in implementiral projekte evropske zelene politike. Z aktivnim vstopom v politiko želi dati svoj prispevek pri razvoju družbe, meni, da 30-letnemu tehnološkemu in gospodarskemu razvoju Slovenije ni enakovredno sledil razvoj človeka v družbi in da je le-ta, žal, v nekaterih pogledih celo nazadoval, zlasti v obliki marginalizacije nekaterih družbenih skupin in pojava segregacije v družbi. V zadnjih dveh letih je v parlamentu demokracija postala zgolj še oblika diktature večine nad manjšino, v državi pa diktatura manjšine nad večino.

Za uspešen razvoj družbe in njeno stabilnost je pomembna aktivna vključitev vseh družbenih skupin. 

"Vedno bom zagovarjal svobodo, enakopravnost, zakonitost in demokracijo. To so vrednote, pri katerih sklepanja kompromisov in kupčij ne bo."
Andrej Gerjevič
VE 6: Novo mesto, VO 5: Brežice

Volilna enota 6: Novo mesto

Vesna Fabjan

VO 1: Črnomelj

Žiga Papež

VO 2: Novo mesto 1

Anja Jordan

VO 3: Novo mesto 2

mag. Gregor Kaplan

VO 4: Trebnje

Andrej Gerjevič

VO 5: Brežice

Alenka Hiti

VO 6: Krško

Nives Matjan

VO 7: Sevnica
VO 8: Laško

Igor Žavbi

VO 9: Litija

Roman Kukovič

VO 10: Hrastnik - Trbovlje

Rudi Medved

VO 11: Zagorje

Pridružite se nam