Aljaž Kovačič

Aljaž Kovačič se je rodil 7. junija 1989 na Ptuju, njegov domači kraj je Ormož. Na Filozofski fakulteti v Mariboru je pridobil naziv magister profesor zgodovine in magister profesor pedagogike. Med svojim delom na področju zaposlovanja mladih, trga dela, štipendiranja in socialne politike je ves čas intenzivno spremljal zakonodajno dejavnost pristojnih ministrstev in posledično tudi državnega zbora. Leta 2018 je bil izvoljen za poslanca Liste Marjana Šarca in svoje delo v parlamentu intenzivno posvetil iskanju ukrepov in priložnosti za mlade, pa tudi področju izobraževanja in športa. Še posebej veliko pozornosti pa je namenil reševanju težav, s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši. Proste trenutke, ki so, kot pravi, redkost, pa namenja svojim najbližjim. 

"Vedno in povsod sem pri sprejemanju odločitev izhajal iz vrednot solidarnosti in čuta do sočloveka. Ne sme biti političnega kompromisa, ki bi te vrednote spodkopal. Nikdar."
Aljaž Kovačič
VE 8: Ptuj, VO 2: Ormož

Volilna enota 8: Ptuj

Tomaž Gregorec

VO 1: Lendava

Aljaž Kovačič

VO 2: Ormož

Bojana Gošnjak

VO 3: Ljutomer

dr. Slavko Buček

VO 4: Murska Sobota 1

Zoran Kos

VO 5: Murska Sobota 2

Klavdija Bertalanič

VO 6: Gornja Radgona

Tomaž Pliberšek

VO 7: Lenart

Dijana Madžarac

VO 8: Pesnica

Tereza Vidovič

VO 9: Ptuj 1

Silva Razlag

VO 10: Ptuj 2

Gorazd Ladinek

VO 11: Ptuj 3

Pridružite se nam