Kakovostna pitna voda mora biti dostopna slehernemu prebivalcu in prebivalki Slovenije

Tako kot smo pri referendumu za čisto pitno vodo aktivno sodelovali s civilno družbo, sodelujemo tudi pri ureditvi vodne oskrbe na področju Anhovega oziroma Občine Kanal ob Soči. V stranki LMŠ smo se na pobudo Inštituta 8. marec in civilne družbe odzvali takoj in skupaj z opozicijskimi strankami ta teden vložili amandmaje k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlogu proračuna za leto 2023 za čisto pitno vodo v Anhovem. V LMŠ smo prepričani, da spremembe, ki so za skupno dobro vseh nas, lahko delamo le, če smo povezani. Za zagotovitev oskrbe s čisto pitno vodo v občini Kanal ob Soči je potreben nov neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Stroški izgradnje vodovoda so ocenjeni na 1.200.000 evrov in so izvedljivi v obdobju dveh let. Nesprejemljivo je, da so prebivalci odvisni od zasebnega vodnega vira, ki se lahko kadarkoli uporabi za izsiljevanje občine ali prebivalcev s strani podjetja Salonit Anhovo. Zato je navezava na vodni sistem Mrzlek tehnično možna rešitev, ki zanesljivo zagotavlja kakovostno pitno vodo.

Če bodo dopolnila sprejeta in bo zanje glasovala večina prisotnih poslank in poslancev, bomo s tem omogočili, da bodo prebivalke in prebivalci Anhovega končno dobili čisto pitno vodo iz javnega vodnega sistema. V LMŠ vztrajamo, kar smo zapisali tudi v svojem programu, ki ga bomo predstavili konec novembra, da moramo pot pitne vode od izvira do kozarca zagotavljati neprofitno po javnih vodovodih, ki so redno vzdrževani, kakovost vode pa nadzorovana. Kakovostna pitna voda mora biti dostopna slehernemu prebivalcu in prebivalki Slovenije.