Jože Lenart: zakaj se vsebine, etiketirane z ideologijo največje vladne stranke, objavljajo na spletnih omrežjih Vlade RS in se dodatno oglašujejo

Poslanec Jože Lenart je danes na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko vprašanje o spornem objavljanju in oglaševanju vsebin stranke SDS in njenega predsednika Janeza Janše na družabnih omrežjih in na spletni strani gov.si.

Spoštovani.

Na družbenem omrežju Twitter lahko beremo zapis predsednika vlade Janeza Janše o »basni o nas žabah, skuhanih v mlačni vodi ter grožnjah s smrtjo«: »”Si predstavljajte reakcije “javne radiotelevizije”? Če si, potem vam je vse jasno, kje smo in kako globoka je sprevrženost tistih, ki so se brez vsakih volitev ali ustavnega postopka in brez vsakega sramu samooklicali za “temelj svobodne družbe”; Mogoče v mlačni vodi sploh niste opazili, da grožnje s smrtjo in pozive k umorom na levičarskih shodih RTV Slovenija, POP TV in ostali “mediji” iz iste jate obravnavajo kot nekaj “normalnega”, celo samoumevnega; V obeh TV hišah z največjim davkoplačevalskim in monopolno oglaševalskim kolačem ter posledično deležem gledalcev je zaposlenih tudi veliko sposobnih, profesionalnih in etičnih novinarjev in sodelavcev, ki pa ob hujskaškem urednikovanju in vodenju ne pridejo do izraza.«  Še več, basen oziroma njen odlomek lahko beremo tudi na spletnih (družbenih) omrežjih Vlade Republike Slovenije. Glede na to, da so vladne stranke, razen največje, kar ni naključje, kritične do zapisa predsednika vlade o medijih, v katerem je kritičen do novinarjev ter še posebej do obeh največjih televizijskih hiš, zagotovo ne moremo govoriti o uradnem stališču Vlade RS.

Zato se upravičeno sprašujemo, zakaj in s kakšno pravico se vsebine, etiketirane z ideologijo največje vladne stranke, objavljajo na spletnih (družbenih) omrežjih Vlade Republike Slovenije in – kar je še bolj sporno – sponzorirano oglašujejo.

Kot določa 51. člen Poslovnika Vlade RS, »za zagotavljanje javnosti dela vlade in ministrstev skrbita služba vlade, pristojna za komuniciranje, in vladni predstavnik za odnose z javnostmi, predsednik vlade, generalni sekretar in vladni predstavnik za odnose z javnostmi pa morajo v svojih izjavah in pri svojih nastopih v javnosti izražati in predstavljati stališče vlade.« Glavna naloga in odgovornost vladnega komuniciranja, ki poteka v ustavno demokratičnih okvirih, je zagotavljati javnost in transparentnost dela vlade in – najpomembnejše – objavljati stališča vlade in ne! ideoloških stališč največje vladne stranke.

Še več, Urad vlade za komuniciranje se je odločil za plačljive objave na družbenih omrežjih, čeprav med njegovimi nalogami ni predvidena uporaba oglaševalsko plačanih načinov informiranja. Morda bi še razumeli, če bi šlo za oglaševanje vsebine za javno dobro, tako pa so se odločili za sponzoriranje vsebin, od katerih se je javno distancirala večina drugih vladnih strank, kaj šele ostali.  S tem – očitno – vlada Janeza Janše – bolje rečeno predsednik vlade Janez Janša – izvaja pristranski, ideološki in manipulativni pristop posredovanja informacij, namenska in racionalna poraba proračunskih sredstev – davkoplačevalskega denarja – pa na nikakršen način ne more biti upravičljiva.

Ob vseh dejstvih in kršenju ustavno demokratičnih načel ter pristranskega ravnanja tistih, katerih naloga je javnost obveščati o uradnih stališčih vlade, pri čemer se posamezni vladni predstavniki distancirajo od vlade same, vas sprašujem:

  • Kdo vse je skrbnik objav na spletnih (družbenih) omrežjih Vlade Republike Slovenije, kdo je odgovoren za objave »neuradnih« stališč vlade? Ali imate sklenjene pogodbe tudi z zunanjimi izvajalci?
  • Iz katerih razlogov, po čigavem navodilu takšne objave? Tisti, katerih dolžnost je zagotavljati javnost in transparentnost dela vlade ter objavljati stališča vlade, svojo nalogo opravljajo neodgovorno in mimo ustavno demokratičnih okvirjev, mimo Poslovnika Vlade RS. Postavlja se vprašanje, kdo bo za to prevzel odgovornost?
  • Kdaj, če sploh, nameravate prenehati objavljati neuradna stališča vlade na spletnih (družbenih) omrežjih Vlade RS ter sporno prakso plačljivega oglaševanja objav, predvsem pa ideološko pristranskih vsebin?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.