Joveva in Grošelj na spoznavnem srečanju z novinarji o ključnih izzivih Evropske unije

Evropska poslanca, Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj, sta se včeraj udeležila spoznavnega srečanja z novinarji v Hiši EU pred septembrskim zasedanjem Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Ključne teme pogovora so bile izstop Velike Britanije iz Evropske unije, sprejemanje proračuna, migracije ter komisarska ekipa predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Pogovor so začeli s tematiko izstopa Velike Britanije iz EU, predvsem v smislu kaj se bo zgodilo do predvidenega izstopa 31. oktobra. Manevrski prostor pogajanj bo razkrila deklaracija, ki prihaja, meni Klemen Grošelj. Vedno se išče neka rešitev, da do trdega Brexita ne bi prišlo, saj bi to imelo negativne vplive na obeh straneh. Katera pravila veljajo, kateri carinski sporazum bi bil tisti, ki bi urejal odnose med državama – tista pred vstopom Velike Britanije? »Ključno vprašanje z vidika EU je vprašanje Severne Irske. Ponovna vzpostavitev meje, bi po vsej verjetnosti povzročila ponoven izbruh nasilja,« meni Grošelj in nadaljuje, da »se za Severno Irsko zaradi Velikonočnega dogovora oblikuje poseben carinski status, vprašanje pa je, če bo Britanska stran na to pristala.« Znotraj skupine renew europe je zaznati, da se oblikuje pripravljenost za daljši odlog Brexita, ne le za tri mesece, dodaja Irena Joveva. Daljši odlog bi odprl nadaljnja vprašanja o proračunu, finančni perspektivi in seveda britanskega komisarja. »Vse je odvisno od tega kakšna bo politična dinamika znotraj Združenega kraljestva, saj se na njihovih tleh odvija nekaj, kar tudi sami Britanci ne poznajo. Vstopili so v neoznačene vode, saj nimajo zakonodajno pravnega okvira, zato ostaja vprašanje, kako se bo Brexit v prihodnjem mesecu odvil,« je izpostavil Grošelj.

V prihodnjem finančnem okviru se veliko finančnih sredstev namenja za brezoglično družbo oz. t.i. Geen Deal in približevanju klimatskim ciljem. Vsekakor se je potrebno zavedati, da se bo proračun spremenil zaradi izstopa Velike Britanije. Kakšna bo politika Evropske komisije se bo videlo v prihodnjih mesecih. Veliko pozornosti bo namenjeno trgovini, sistemu varovanja zunanjih meja kar naj bi privedlo tudi do skupne azilne in migracijske politike. Potrebno se bo odzvati na demografske trende staranja družbe v vseh državah članica. Pričakujemo lahko trda pogajanja, saj bo potrebno doseči širši političen kompromis kakšna naj bo prihodnost EU. Irena Joveva je poudarila, da pogreša kulturo in izobraževanje v predstavljenih resorjih komisarskih kandidatov. Vsekakor pa je potrebno pričakovati, da se bodo že pred zaslišanji ter po njih dogajala nepredvidena presenečanja, saj imajo določeni kandidati v nacionalnih državah odprte preiskave ali sodne postopke.

Izjava Joveve in Grošelja ob razkritju resorjev: »Resor, ki ga je predsednica EK dodelila gospodu Janezu Lenarčiču, ocenjujeva kot dobro izbiro. EU je prva na svetu, ko gre za humanitarno pomoč in reševanje kriznih situacij. Zato je dodelitev tega resorja ne le velika odgovornost, ampak tudi veliko priznanje, tako za komisarskega kandidata kot za samo Slovenijo. To področje namreč pridobiva tako na pomenu kot na veljavi. Treba se je zavedati razmer po svetu, od globalnih, klimatskih sprememb do takšnih in drugačnih kriznih situacij, v katerih so prizadeti ljudje. Gre za področje s pomembno humanitarno, a tudi zunanjepolitično dimenzijo, s čimer bo posredno tudi Slovenija aktivno prispevala k enemu od najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev EU: ambiciji okrepiti vlogo unije v svetu in hkrati še bolj izpostavljati temeljni vrednoti EU, kot sta solidarnost in človečnost. Kar se tiče celostne ocene predvidene komisije, pa jo v tem trenutku težko podava, saj je med drugim treba počakati še na zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Želiva pa na tem mestu poudariti, da meniva, da tudi v tem primeru velja, da (lahko) človek naredi funkcijo in ne funkcija človeka.«

V nadaljevanju dneva sta se srečala s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije. Z namenom zagotavljanja ustreznega materialnega in socialnega statusa starejših sta na pobudo ZDUS s podpisom podprla oblikovanje medskupine za demografske spremembe in medgeneracijsko solidarnost v Evropskem parlamentu in zagotovila, da bosta sodelovala na področjih, ki se dotikajo starejših. Popoldan sta se odzvala povabilu državnega sekretarja za malo gospodarstvo, Franca Vesela, s katerim sta si ogledala pestro sejemsko dogajanje na 52. MOS celjskem sejmu.