Jerca Korče: “Zakaj 248 slovenskih vojakov na Kosovu potrebuje kar 600 čelad in gumijevk?”

Jerca Korče je na ministra za obrambo Mateja Tonina naslovila poslansko vprašanje.

24. aprila 2020 je bilo na portalu e-naročanje objavljeno javno naročilo s področja obrambe in varnosti pod številko JN52/2020.
Naročnik je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, naročilo pa se nanaša na nakup zaščitne opreme za nadzor množic in nemirov oz. natančneje, predviden je nakup 600 kompletov čelad z vizirjem, zaščitnih mask s torbico, ščitnikov za zaščito telesa ter rokavice, 600 gumijevk z držalom, 600 gasilnih aparatov s torbico ter 600 ščitov za vzdrževanje.

Po navedbah vašega ministrstva se bo z nakupom nove opreme nadomestila obstoječa, iztrošena oprema slovenskih vojakov na misiji KFOR. Periodično posodabljanje zaščitne opreme za slovenske vojake je seveda nujno za zagotavljanje njihove varnosti. Velik dvom pa zbuja predvidena količina nakupa in sam postopek ter namen nakupa. Kot že navedeno, naročilo predvideva nakup 600 kosov ali kompletov opreme za nadzor množic in nemirov. Trenutno v okviru KFOR deluje 40. kontingent Slovenske vojske, skupaj 248 vojakov. Del kontingenta je tudi motorizirana četa, ki je okviru rednega usposabljanja ob prihodu izvedla tudi usposabljanje za izvajanje nadzora množic in nemirov. Tako lahko sklepam, da je bodoča oprema namenjena za izvajanje nalog motorizirane čete.

Ob upoštevanju, da ima četa glede na tip enote in posamezne kopenske vojske med 62 in 300 vojakov ter da pripadniki Slovenske vojske v okviru KFOR opravljajo tudi administrativna in druga dela, ki niso neposredno povezana z bojnimi nalogami oz. z nalogami na »terenu«, se poraja vprašanje predimenzioniranosti naročila. Tudi v luči dejstva, da se razmere na Kosovu umirjajo in da primarno za javni red in mir skrbi Kosovska policija, je zgornji pomislek še kako na mestu.

V izjavi za javnost ste na Ministrstvu za obrambo pojasnili namen predvidenega nakupa ter dodali, da je bil nakup načrtovan že v preteklem letu, torej v času ministrovanja Karla Erjavca, ki pa je to trditev zanikal.

Glede na vse dvome in polemike, ki se sprožajo tudi v javnosti vas spoštovani minister, glede javnega naročila  pod številko JN52/2020, datiranega na 24.4.2020, sprašujem sledeče:

·        Kdo je podal predlog za naročilo, kdo je ta predlog podpisal ter na podlagi kakšne strokovne ali druge utemeljitve se je sprejela odločitev za izvedbo javnega naročila?
·        Kateri dokumenti investicijske dokumentacije so bili  – vezano na to naročilo – izdelani na MORS-u ter kdaj (navedba točnih datumov)?
·        Kdaj je bil sprejet oz. potrjen DIIP in IP za to naročilo ter ali obstaja formaliziran dokument oz. sklep, kateri organ na MORS ga je pregledal in potrdil?
·        V kateri NRP je uvrščen ta projekt, kdaj je bil ta odprt oz. kam je umeščen ta projekt?
·        V katerem planskem dokumentu MORS je opredeljena predvidena nabava te opreme ter kdaj je datiran ta dokument?
·        Kakšno je število trenutnih kompletov opreme za javni red in mir pripadnikov SV na Kosovu, kakšno je število kompletov na drugih MOM ter koliko jih je v enotah SV v RS?
·        Kdaj je bila kupljena zadnja tovrstna oprema, kolikšno je bilo takrat število kupljenih kompletov ter katera investicijska dokumentacija je bila izdelana takrat?
·        Koliko obstoječih kompletov opreme je trenutno neuporabnih oziroma potrebnih zamenjave? Kdo in na kakšen način vodi evidenco iztrošene opreme?
·        Kolikokrat je SV od leta 2015 uporabila obstoječo opremo na misiji na Kosovu ter v kakšne namene?
·        Glede na to, da se skupne sile KFOR v zadnjih letih postopno zmanjšujejo, se lahko pričakuje manjša potreba po tovrstnih sredstvih na terenu. Prva odzivna sila na terenu je namreč Kosovska policija in ne KFOR. Zato me zanima, kakšna je vsebinska oziroma strokovna utemeljitev takega nakupa ter kdo jo je podal oziroma sprejel?
–        Kolikšno število pripadnikov SV v strukturi KFOR ima trenutno v opisu del in nalog predvideno oz. opravlja na misiji naloge zagotavljanja javnega reda in miru in koliko je pripadnikov SV s takimi nalogami v drugih MOM?
–        Ali obstaja možnost in zakonska ali druga podlaga, da se ob morebitnih potrebah oprema SV dodeli oziroma prerazporedi za uporabo na MNZ oziroma v policijo?