Jerca Korče: Tuliti, da bi rešil Slovenijo in hkrati v istem dihu delaš vse, da bi zrušil osnovne demokratične načine je … (dopolnite sami)

Sodelovanje Slovenske obveščevalno – varnostne agencije s Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb lahko ocenim kot zelo korektno in konstruktivno.

Parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima posebno mesto v sistemu demokratične države. Zavedam se pomena parlamentarnega nadzora kot enega izmed nadzorov dejavnosti in ukrepov obveščevalnih in varnostnih služb. Vsak organ v državi se mora zavedati svojih pristojnosti in nalog ter v skladu s pravili in predpisi tudi ravnati. Slednje velja tudi za KNOVS, katerega naloge so opredeljene v ZPNOVS. Zakon smiselno določa, da komisija lahko nadzira in obravnava operativne zadeve in izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov. Ob morebitni presoji posameznih članov KNOVS-a, da obstaja sum za nepravilnosti na posameznem področju, ki ni v pristojnosti obravnave komisije ali pa zgolj presega strokovno in zakonsko opredelitev njenega delovanja ter posega na pristojnosti in naloge kakšnega drugega organa, je odgovornost in naloga KNOVS-a, da se tega zaveda in predmetno zadevo odstopi v obravnavo za to usposobljenim in zakonsko določenim službam.
V primeru obravnave postopkov zaposlitve katerega koli javnega uslužbenca je to pristojnost Inšpektorata za javne uslužbence.
Tako, kot je naprimer pristojnost KNOVS-a obravnava poročila o finančnem poslovanju, je za pregled in nadzor poslovanja uporabnikov javnih sredstev zadolženo Računsko sodišče. Pri čemer lahko KNOVS po izvedenem postopku od pristojnih organov pridobi in obravnava zaključno poročilo.

Ravnanje KNOVS-a ocenjujem za škodljivo v smislu poseganja na področja, za katera komisija nima pooblastil, pristojnosti, niti zakonske podlage.

Kot članici pa se mi zdi skrajno zaskrbljujoče, da dokumente, naslovljene na komisijo, pred mano prejmejo novinarji – oziroma jih, preden so zavedeni in prejeti v sistem Državnega zbora, preberem na družbenih omrežjih. V nebo vpijoč je zadnji primer dopisa, ki ga je posredovala SOVA in je bil že včeraj objavljen na twitterju, v sistemu Državnega zbora pa je bil objavljen in poslan članom danes zjutraj.

Tudi ravnanje z dokumenti je izredno pomemben (če ne celo najpomembnejši) del delovanja članov komisije. Kot opažam, pa prihaja do hudega kršenja postopkov ter odtekanja informacij s strani določenih članov KNOVS-a.

Resno se bo treba pogovoriti, kako nadaljevati z delom komisije. Predvsem ali se zavedamo svoje vloge, pomena parlamentarnega nadzora, delovanja v skladu z zakoni in spoštovanja varovanja tajnosti podatkov, ki so v interesu zaščite države in njenih organov.

Jerca Korče o zadevi KNOVS

"Parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima posebno mesto v sistemu demokratične države. Zavedam se pomena parlamentarnega nadzora, kot enega izmed nadzorov dejavnosti in ukrepov obveščevalnih in varnostnih služb. Vsak organ v državi se mora zavedati svojih pristojnosti in nalog ter v sladu s pravili in predpisi tudi ravnati." Celotno izjavo si oglejte v videu.

Julkaissut Stranka LMŠ Torstaina 10. lokakuuta 2019

Ob robu dogajanja na Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Lahko bi bila kratka: »Tuliti, da bi ReŠiL…

Julkaissut Jerca Korče Torstaina 10. lokakuuta 2019