Jerca Korče: Obrambni sistem je izjemnega pomena za državo, zato si ne zasluži nobene napake več

O predlogu opozicijske SDS, po katerem bi v Sloveniji ponovno vzpostavili obvezno služenje vojaškega roka, je včeraj v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji ter v oddaji 24ur zvečer na POP TV, stališče LMŠ predstavila Jerca Korče. Predlog poleg šest mesečnega vojaškega roka uvaja tudi možnost dvanajst mesečnega civilnega služenja znotraj sistema obveznega vojaškega naborništva.

Pred sedemnajstimi leti se je z ukinitvijo obveznega naborništva koncept gradnje obrambnega sistema iz dvojnega sistema usmeril v profesionalizacijo slovenske vojske. Ponovne vzpostavitve kakovostnega naborniškega  sistema ni mogoče izpeljati v časovnem okvirju, ki ga predvideva predlagatelj, ampak je to potrebno storiti premišljeno in v luči širokega družbenega konsenza ter mnenja strokovne javnosti. Poleg tega je dolžina služenja  vojaškega in civilnega roka zastavljena preveč rigorozno in ne odgovarja na trenutne družbene okoliščine ter razmere novih generacij

V  20 letih so vrednote spremenile. Mladi gledamo na stvari drugače in vsaka tovrstna  obveznost terja  širši družbeni konsenz.

Tako obsežnega projekta prav tako ni mogoče izpeljati v časovnem okvirju, ki je bil predlagan, saj v tako kratkem času ni mogoče zadostiti vsem infrastrukturnim, kadrovskim ter logističnim potrebam.

Na vse skupaj moramo pogledati realno: kakšne so splošne kapacitete, v kakšnem stanju so vojašnice, in če razpolagamo z dovolj kadra.

V LMŠ tako ocenjujemo, da se je o vzpostavitvi posameznih oblik nabornega sistema smiselno pogovarjati, vendar se tovrstni posegi v družbeni sistem ne morejo narediti čez noč. O njegovi ponovni uvedbi je po našem mnenju potrebna poglobljena javna razprava s široko vključenostjo tako civilne kot strokovne javnosti.

Obrambni sistem je izjemnega pomena za vsako državo, zato ga je potrebno  postaviti na svoje mesto. Ta sistem si ne zasluži nobene napake več, tako da tudi taki »ad hoc« predlogi, o katerem je govora danes, lahko naredijo več škode kot pa koristi, če niso primerno domišljeni in speljani na način, da koristijo Slovenski vojski in s tem celotni naši državi.

Oddajo Odmevi si lahko ogledate tukaj.

Oddajo 24ur Zvečer si lahko ogledate tukaj.