JERCA KORČE NA RADIU ŠTUDENT O PROBLEMATIKI MLADIH, PREKARSTVU, …

Podpredsednica stranke Lista Marjana Šarca je bila gostja duela na Radiu Študent, kjer je pogovor tekel o stanovanjski politiki, prekarnem delu, UTD-ju, spremembi volilnega sistema itn.

Pri vprašanju mladih  kako bi efektivno zamejili skokovito rast cen nepremičnin in mladim dodatno omogočili, da pridejo do stanovanj, je podpredsednica menila, da je najpomembnejša ureditev Stanovanjskega sklada RS, in sicer na način, da bodo mladi lahko pridobili stanovanja po dostopnih cenah za najem, lahko tudi za nakup, ne pa po tržnih cenah.

Ena izmed možnosti so zagotovo tudi zadružniška stanovanja, na drugi strani imamo DUTB, ki ima kar nekaj stanovanj, ki bi se lahko namenila mladim. Dodala je še, da bi mladim morala na pomoč priskočiti tudi država z lažjim pridobivanjem kreditov.

»Vsekakor je treba število neprofitnih stanovanj postopno povečevati, tudi na račun lokalnih skupnosti. Najprej je treba preveriti, kateri so resursi, ki jih trenutno država ima, in znotraj tega iskati rešitve, v nadaljevanju pa postaviti kratko-, srednje- in dolgoročni načrt za zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih stanovanj,« je še zaključila.

Pri problematiki prekarnega dela je podpredsednica poudarila, da nimamo niti statističnega podatka, koliko je prekarnega dela pri nas, zato je prva stvar naslednje vlade, da jasno definira, kaj je prekarno delo, nato pa je treba vzpostaviti ukrepe za zamejitev. »Dejstvo pa je, da tega ne bomo mogli povsem odpraviti, ker gredo razvoj, gospodarstvo, svetovni trendi v smer, da nekatere oblike dela ne bodo samo za nedoločen čas. Zato je še toliko bolj potrebno, da se uredijo pravice prekarnih delavcev, ki bi morale biti enake tistim, ki jih imajo zaposleni za nedoločen čas. Vsekakor so najbolj izpostavljeni agencijski delavci in s. p.-ji, ki druge izbire kot prekarno delo nimajo. Treba je povečati delovanje inšpektorjev, nadzor je ključna zadeva, vsekakor pa je prva naloga vlade, da ukine prekarno delo v javnem sektorju,« je dodala.

Pri uvedbi UTD-ja je poudarila, da je treba kot prvo preveriti finančne učinke uvedbe UTD-ja. V stranki smo vsekakor za pilotni projekt UTD-ja, ki bi ga izvedli celo na vseh generacijah. Nujno pa je, tako za ta projekt kot vse ostale, da preidejo čim prej v prakso in zadeve ne ostanejo le na papirju.

V nadaljevanju pogovora je podpredsednica predstavila stališče stranke do spremembe volilnega sistema. Stranka se zavzema za uvedbo preferenčnega glasu, ki bi volivcu omogočal, da neposredno odloča o tem, kdo bo oseba, ki bo izvoljena. Vsekakor pa je treba vključiti mlade, ki morajo postati odločevalci. Tako bodo tudi vedeli, zakaj se odpravljajo na volišča.

Pri vprašanju migrantov je izpostavila ključnost enotnega delovanja EU, ki mora enotno začeti reševati problem pri izvoru in sprejeti skupno politiko glede migrantov. »Ne strinjamo se z žico v tej obliki, saj rezalna žica ne koristi nikomur. To bi lahko nadomestila panelna ograja, ki bi nekako omogočala usmerjen tok migrantov. Moramo vedeti, da je za ljudmi, ki vstopajo v našo država, dolga pot, znašli so se v težki situaciji. S tem tudi vedo, da vstopajo na tej točki na neko drugo območje, država lahko te vstope lažje nadzoruje in nudi pribežnikom zdravstveno oskrbo, namestitev ipd.,« je še dodala.

V načrtu stranke Lista Marjana Šarca je tudi zviševanje sredstev za vojsko, pri čemer je podpredsednica znova poudarila, da SV zagotavlja stabilno državo, vojska deluje tudi v miru in je ne nazadnje odigrala pomembno, humanitarno vlogo tudi v času migrantske krize.