Javni poziv k takojšnji izpolnitvi zakonske dolžnosti o plačilu zapadlih obveznosti Slovenski tiskovni agenciji

Kljub nedvoumnosti 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), v skladu s katerim je ustanovitelj v sedmih dneh po uveljavitvi zakona Slovenski tiskovni agenciji dolžan zagotoviti neizplačan znesek nadomestila za opravljanje javne službe v letu 2020, agencija tudi osmi dan ostaja brez teh sredstev.

Nedopustno je, da Vlada RS, ki je v skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji že sicer dolžna »zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe«, ignorira dodatno zakonsko dolžnost.

Opisano početje je nov poskus očitnega finančnega izsiljevanja ter nadaljevanje političnega pritiska na neodvisen medij, zavezan verodostojnemu informiranju javnosti, ne pa željam, pričakovanjem in (samo)volji vlade. Ta z ignoriranjem zakona hkrati kaže tudi svoj zaničljiv odnos do pravne države in institucij.

Vlado pozivamo, da v skladu s 66. členom PKP7 takoj izpolni zakonsko dolžnosti in Slovenski tiskovni agenciji izplača vse zapadle obveznosti. Hkrati jo pozivamo, naj ji v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA zagotovi financiranje javne službe tudi za letošnje leto.