Javne storitve približati ljudem

V Dolu pri Ljubljani so danes slovesno odprli krajevni uradi, kjer bodo lahko okoliški prebivalci urejali številne upravne storitve. Novo pridobitev so obiskovalci pozdravili z velikim zadovoljstvom.

Krajevni urad Dol pri Ljubljani je deloval od leta 2004 do leta 2016, njegovo zaprtje pa je strankam iz občine ter okoliških krajev otežilo urejanje upravnih zadev ter javni servis pomaknilo v centralno Ljubljano. Igor Žavbi, svetovalec v kabinetu ministra za javno upravo je v nagovoru ob odprtju urada izpostavil: »Koalicijska zaveza Vlade RS ob nastopu mandata je bila, da javne storitve približamo ljudem. Odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani je zagotovo eden takšnih korakov.«

V zadnjem obdobju se zainteresiranost lokalnih skupnosti, občanov ter vseh drugih uporabnikov upravnih storitev povečuje v smeri neposrednega osebnega pristopa javnih uslužbencev do uporabnikov upravnih storitev, oziroma občanov do storitev države preko krajevnih uradov. V tem pogledu Ministrstvo za javno upravo skupaj z upravnimi enotami in lokalnimi skupnostmi proaktivno pristopa k povečanju dostopnosti do različnih oblik upravnega poslovanja tudi z organiziranjem krajevnih uradov. Tudi minister Rudi Medved je že večkrat napovedal, da bo prisluhnil vsaki potrebi ali pobudi lokalnega okolja ali upravnih enot po odprtju ali ponovni vzpostavitvi krajevnih uradov. »Pobude, ki prihajajo bomo na Ministrstvu za javno upravo skupaj z upravnimi enotami in občinami proučili ter jih skušali, v okviru možnosti, udejanjiti. Prepričani smo namreč, da so upravne enote prvi in najpomembnejši stik države z ljudmi, uporabniki javnega servisa, zato sta njihovo delovanje in učinkovitost izrednega pomena. Tam, kjer je volja na strani občine, bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj z upravnimi enotami, vselej pristopilo in sodelovalo strokovno kot tudi s finančnimi sredstvi, da se takšne pobude in projekti uresničijo.«