IZVRŠNI ODBOR STRANKE LISTA MARJANA ŠARCA POTRDIL VSEBINO SPORAZUMA O PARTNERSTVU

Pozno popoldne je v Kamniku potekal Izvršni odbor stranke Lista Marjana Šarca. Predsednik Marjan Šarec in podpredsednica Jerca Korče sta članom Izvršnega odbora stranke predstavila usklajeno besedilo vsebinskega dela sporazuma o partnerstvu.

Kot je povedal predsednik Marjan Šarec je dokument vsebinsko ustrezen, socialno naravnan in primeren za sprejem, seveda pa bo treba prilagajati situacijo trenutnim razmeram v državi.

Člane Izvršnega odbora je seznanil o jutrišnji vložitvi kandidature s podpisi petih strank, partneric predstavljenega sporazuma o partnerstvu.

Na koncu so člani sprejeli in potrdili dva sklepa, in sicer:

  • Sklep 1: Izvršni odbor stranke Lista Marjana Šarca soglasno potrjuje usklajeno besedilo vsebinskega dela sporazuma o partnerstvu.
  • Sklep 2: Izvršni odbor stranke Lista Marjana Šarca soglasno potrjuje vložitev kandidature Marjana Šarca za predsednika vlade Republike Slovenije.